Перейти к содержанию

Либерализм

Википедия деп сайттан

Либерализм — демократтыг хосталгалар болгаш хостуг сайгарлыкчы чоруктуң талалакчыларын каттыштырып турар идеологтуг болгаш политигтиг агым.[1]

  1. Тыва дылдың тайылбырлыг словары / Д.А. Моңгуштуң редакторлааны-биле. - Новосибирск: Наука, 2011. (Том II К - С).