Никулин, Юрий Владимирович

Википедия деп сайттан

Юрий Владимирович Никулин

орус. Ю́рий Влади́мирович Нику́лин

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1921 декабрьның 18(1921-12-18)[1][2]
Мөчээн хүнү 1997 августтуң 21(1997-08-21)[2] (75 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Татьяна Николаевна Никулина[d]
Автограф

Юрий Владимирович Никулин (18 декабрь 1921, Демидов, Смоленск губерния, РСФСР21 август 1997, Москва, Россия) — совет база россий цирк артизи (клоун), цирк режиссёру, киноактёр, телебашкарыкчы. ССРЭ улустуң артизи (1973). Васильев алышкылар аттыг РСФСР-ниң Күрүне шаңналының (1980) лауреады. Социалистиг Ажыл Маадыры (1990)[3]. Ийиги Делегей дайыны киржикчизи. Ийи Ленин орденниң кавалери (1980, 1990).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Декабрь 18-те 1921 чылда Демидов хоорайга (бо үеде Смоленск можузу) төрүттүнген. Адазы, Владимир Андреевич Никулин (18981964) Москвага төрүттүнген. Орус. [4]

1925 чылда өг-бүле Москваже көже берген. Коммуналкага Токмаков доора кудумчуга, ырак эвес Разгуляй шөлге чурттап турган[5] (бажың хевээр артпаан). Бирги чеди классты үлегерлиг школага өөренип турган, маңаа удаа-дараа аалчылар билдингир чогаалчылар турган, ылаңгыя, А. Гайдар[5]. Сес класста № 346 дугаар ортумак школаже шилчээн. Ол боду сактыышкыннар номунга бижип турган «Почти серьёзно…», «в нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешёл, никакие делегации не приезжали, не приходили к нам и писатели, артисты не устраивали для нас концерты».

Ноябрь 8-те 1939 чылда, ортумак школаны дооскан соонда, Кызыл шеригже келдирткен, 115 дугаар зенит-артиллериялыг полк албанын эрттирген.

Киноже 1958 чылда «Гитаралыг кыс» деп фильмге душ болган роль-биле дебюттаан.

Циркке ойнаарын соксаткан, кажан аңаа 60 харлаан, 1981 чылда, база Өңнүг бульвар цирктиң кол режиссёр албан-дужаалче шилчий берген[6]. 1984 чылдан эгелеп — директор база уран чүүл удуртукчузу Москва цирктиң Өңнүг бульварь. При нём для цирка было построено полностью новое здание, открытие которого произошло в 1989 чыл. Всего он проработал в цирке ол 50 хире чыл.

«Огонёк» журналдың редакция коллегияны1 кежигүнү турган.

ВКП(б) чылдан эгелеп кежигүнү.

Август 21-де 1997 чылда чок апарган, чуртталганың 76 харлыында, каданнаашкын чүрек операция соонда. Шериг хүндүткел-биле Новодевичье хөөрге орнукшуткан Москва (участок № 5).


Чогаадылга[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Артист киноже 36 харлыында дебюттаан база бир дугаар чуруктардан бодун кайгамчык дөмей эвес аажы-чаңныг база профессионалдыг актёр кылдыр көргүскен. Он цирк ареназындан экранче аңгы-аңгы маска-рольдар экелген, цирк эксцентриказын база фактураны калбаа-биле ажыглап турган (пиротехник, фильм «Девушка с гитарой», 1958; Клячкин, «Неподдающиеся», 1959; Балбес, «Совершенно серьёзно», 1961). Одна из киноновелл этого фильма «Пёс Барбос и необычный кросс» режиссёру Л. Гайдай рольдарның эгезин салган, актёрга чоннуң ынакшылын хандырган. Уттундурбас овур-хевир Балбес алдарлыг үш (Трус, Балбес и Бывалый) кинокомедиялар «Самогонщики» (1961), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) онза сагыш-сеткилге тааржыры база өөрүшкүлүүн онзалап көрген. Ындыг-даа болза актёр боду (чижээлээрге, «Почти серьёзно» номда) улам бедии-биле үнелээн кыска метражтыг новелланы, недостаточно удачной санап турган «Кавказскую пленницу», не говоря уже об использовании образа троицы жуликов өске режиссёрлар (Э. Рязановым — «Дайте жалобную книгу», Е. Кареловым — «Семь стариков и одна девушка»).

Россияның марказы, Юрий Никулинге тураскааткан (2001 чыл)

Чоннуң хөй ынак фильмнеринге ойнаан. Эң билдингир кинокомедиялар ооң киржилгези-биле болуп турар — «Бриллиантылыг хол», «12 стульев», «Старики-разбойники». Бо фильмнерниң персонажтары — комедий-гротескилиг, с оттенком детскости, чөгенчиг хөктүг кижилер, лириктиг, чымчак сеткилдиг база дорт[7].

Ынчалза-даа актёр чүгле комиктиг рольдар ойнаваан. «Когда деревья были большими» (1961) фильмде ойнакчының дүшкүүрлүг салым-чаяанны ажыттына берген. Бодунуң маадырында — Кузьме Кузьмиче Иордановта — актёр берге переплетение аңгы-аңгы психологияның байдалын илереткен: меге, опустошённость, маңгыс чорук, чааскаан чорууру, бодунуң чуртталгаже чүткүлүн буураашкын байдалдан үндүрери.

Кадрны чуруп тайылбырлаары «Деловые люди» фильмден (Ю. Никулин биле Р. Плятт) Россия почтазының чагаа хавында (2008 чыл)

А. Тарковскийниң «Андрей Рублёв» деп фильмде бүзүренчиг кылдыр трагедия рольду ойнаан Патрикейни сагыл четирген ламаныУспен дуган Владимирде казначейни, каржы хилинчектээри көргүскен моол-татар эжелекчилер.


Сөөлгү чылдарда (1993—1997) вёл юмористиктиг дамчыдылгалар «Белый попугай», «В нашу гавань заходили корабли» дамчыдылганың үргүлчү киржикчилериниң бирээзи турган.

1991 чылда капитал-шоу «Поле чудеске» сөөлгү үндүрүлгеге билдингир телебашкарыкчы, журналист база ОРТ-ниң бир дугаар кол директору В. Листьев-биле киржилгеге киришкен.

Амы-хуу чуртталгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Даштыкы чурумалдар

Удостоверение Юрия Владимировича Никулина министерство культуры ссср союзгосцирк 1965 год
Удостоверение МВД на имя Никулина Юрия Владимировича 1975 год
Удостоверение Никулин Юрий Владимирович является доверенным лицом Ельцина Б.Н., зарегистрированного кандидатом на должность Президента РФ
Юрий и Татьяна Никулины
Юрий и Татьяна Никулины
Юрий и Татьяна Никулины с сыном
Юрий и Татьяна Никулины с внуками
сын Максим с сыновьями Юрием и Максимом
Правнуки Никулина Стас и Соня с родителями Юрием и Анастасией[8]

Кадайы (23 май 1950[9]—21 август 1997) — Татьяна Николаевна Никулина (дев. Покровская) (14 декабрь 1929—26 октябрь 2014), П. Я. Ростовцевтиң (земской ажылдакчы, Күрүне думаның I дугаар чыыжының депутататтың) уруунуң уруу, Тимирязев академиязының каасталга сад ажыл-агыйы факультедин дооскан. Юрий Никулин-биле ол декабрь 1949 чылда таныжып алган тому, что занималась аъттың спорт ачызы-биле. Клоун Карандаш бодунуң чаа дугаарынга аът дилеп турган, аңаа Лапоть деп аттыг безерек аът сеткилинге таарышкан, Татьяна база херээжен эжи-биле аътты циркче сөөртүп эккелген. Карандаш оларны бодунуң өөреникчизи Юрий Никулин-биле таныштырган. Никулин оларны шии көөрүнче чалаан, Татьянаны прожектор чанынга олурткаш база аренаже чорупкан. Юрий аътка чүгүртүп турган, өйлеп-өйлеп аңдарлып чоруп; буду лонжеге ызыртына берген, база ол аъттың дуюгларының адаанга медел чок болган. «Дүрген» кыйгырган, ону Склифосовский аттыг институтче чыттырган. Ооң оорук сыйылган турган, будунда биле бажында кежи сывырылган черлер, солагай караа дуюгнуң теверинден хапыя берген.[9] Каш неделя Татьяна эмчиге Юрийге ужуражып турган, чимис эккеп база ооң-биле харылзажып турган. Май 23 1950 чылда олар өгленген, коммуналкага кадайының өрээлинге чурттап эгелээн[10] доора кудумчу Нащокинскийге (эрги кудумчу Фурманова)[11]. 1951 чылдан 1981 чылга чедир Өңнүг бульварда циркке ажылдап турган, аренага Юрий Никулин биле Михаил Шуйдин клоуннар-биле кады. 10 чыл ыт питомниги эргелекчилеп турган, ризеншнауцер ыт уксаазы турар. 1997 чылдан Никулин цирктиң чогаадыкчы айтырыглар-биле сүмелекчизи турган. Кинога хөй эвес тырттырбаан, чижээ, «Бриллиантовая рука» деп фильмге Стамбулдуң гидин ойнаан. Хөй тырттырарын ашаа чөпшээревейн турган. Англи дылдан детективтерни очулдуруп турган. 2002 чылда хүндүлел ордени-биле шаңнаан. Инсульт соонда «Мцыри» чүве утпазы-биле база «Евгений Онегинни» катап бижээн; 80 харлыында аътка манежче чорупкан.[5][12][13][14]

« Я училась в Тимирязевской академии на факультете декоративного садоводства и очень увлекалась конным спортом. В академии была прекрасная конюшня. А в конюшне - очень смешной жеребёнок-карлик, с нормальной головой, нормальным корпусом, но на маленьких ножках. Звали его Лапоть. Об этом прослышал Карандаш и приехал эту лошадку посмотреть. Лошадка понравилась, и Карандаш попросил нас с подругой научить её самым простым трюкам. Потом лошадку привезли в цирк, и Карандаш познакомил нас с Юрием Владимировичем Никулиным, который был у него в учениках. Юрий Владимирович пригласил нас посмотреть спектакль. Подруга моя пойти не смогла, я пошла одна, сидела на прожекторе. Играли очень смешную сценку: Карандаш вызывал из зала якобы одного зрителя и учил его ездить на лошади. Но именно когда я пришла на спектакль, Юрий Владимирович, который играл роль зрителя во время этого номера, попал под лошадь. Она его так избила, что его увезли на «скорой» в Склифосовского, без сознания. Я чувствовала себя виноватой и стала его навещать… А через полгода мы поженились…
Татьяна Никулина (Покровская)
»

Чоок өңнүктер аразынга турган — Олег Табаков, Леонид Гайдай, а оон аңгыда Совет Эвилелинде сураглыг индий актёр база режиссёр Радж Капур. Фронтучу өңнүктери — Илья Семёнович Гутман (1918—1999) [15] биле Марат Аркадьевич Вайнтрауб (18.03.1921-?) коммуналкага кады чурттап турган[16][17].

Оглу — Максим Юрьевич Никулин (ноябрь 15-те 1956 чылда төр.), адазы чок болган соонда Өңнүг бульварда Москва циригиниң кол директору база уран чүүл удуртукчузу апарган.

Үш салгакчыларлыг: Мария Максимовна Никулина (декабрь 26-да 1981 чылда төр.) — нейрохирург-эмчи, ашаа-биле Мюнхенде чурттап турар[18], Юрий Максимович Никулин (май 29-та 1986 чылда төр.) — театровед-менеджер, реклама килдизиниң удуртукчузу, PR-албанны база Никулинниң Москва циригиниң Өңнүг бульварьда спецпроекттер база Максим Максимович Никулин (ноябрь 13-те 1988 чылда төр.) — продюсер, Өңнүг Бульвар цирктиң даштыкы килдис специализи.[19][20][21][8][22][23].

Дурновской доора кудумчуга төрүттүнгеш база чурттап турган, 1 (бажың камгалаттынып артпаан), ооң соонда — Токмаков доора кудумчузу, 15; 1950 чылданАрбат кудумчузунда коммуналдыг квартира району; 60­ чылдардан эгелеп — Фурманова кудумчу; 1971 чылга чедир — Разгуляйда коммуналдыг квартира; 1971 чылдан — Москвада Улуг Бронная кудумчузу, 2/6 [24].

Шаңналдары база аттары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Сержант Ю. В. Никулин (үстүкү ряд, солагай талазында 3 дугаар) фронтуда 72 дугаар дивизионда. 1943 чыл

Фильмография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

кол роль

Чыл Ады Роль
1958 ф Девушка с гитарой пиротехник
1959 ф Неподдающиеся Василий Клячкин
1960 ф Яша Топорков Проша
1960 ф Мёртвые души Официант (титрлерде чок)
1961 ф Пёс Барбос и необычный кросс Балбес
1961 ф Человек ниоткуда милицияның старшиназы
1961 ф Когда деревья были большими Кузьма Кузьмич Иорданов
1961 ф Друг мой, Колька! Вася, автобазаның чолаачызы
1961 ф Самогонщики Балбес
1961 тф Укрощение строптивой хүрээ-хииттиң бичии оолдар хорунуң удуртукчузу
1962 ф Деловые люди (новелла «Родственные души») үптекчи
1962 ф Молодо-зелено Николай чолаачы
1963 ф Без страха и упрёка циркте клоун
1962 кыска Фитиль (фильм №181-01 «Пострадавший») Николай, ооржу
1963 ф Большой фитиль, новелла «Влип» Петя-Петушок, ооржу-домушник
1964 ф Ко мне, Мухтар! Глазычев
1965 ф Операция «Ы» и другие приключения Шурика Балбес
1965 тф В первый час «Голубом огоньке» скрипач
1965 ф Дайте жалобную книгу садыгжы
1965 ф Фантазёры сугга эштир черде кижи

Майык:ВдФильме

1966 ф Маленький беглец камео
1966 ф Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Балбес
1966 тф Коллекция Капы камео
1966 ф Сказки русского леса Балбес
1966 ф Андрей Рублёв Патрикей
1968 ф Бриллиантовая рука Семён Семёнович Горбунков
1968 тф Семь стариков и одна девушка Балбес
1968 ф Новенькая Евгений Иванович кожазы
1969 ф Парад-алле тайылбырлакчы
1970 ф Денискины рассказы камео, дөмейлешкек бажыңдан Денисканың кожазы
1971 кыска Пожара не будет! Иван каңнакчы
1971 ф Старики-разбойники Николай Сергеевич Мячиков
1971 ф Телеграмма Фёдор Фёдорович
1971 ф 12 стульев Тихон кудумчу аштакчызы
1972 ф Точка, точка, запятая Лёшаның ачазы
1975 ф Они сражались за Родину рядовой Некрасов
1976 ф Приключения Травки клоун Чичимори
1976 ф Двадцать дней без войны Василий Николаевич Лопатин
1976 кыска Клоуны и дети клоун
1979 кыска Тут… недалеко келген кижи
1982 ф Не хочу быть взрослым телевидениеде клоун
1983 ф Чучело Николай Николаевич Бессольцев, Ленаның кырган-ачазы
1983 ф Киножурнал «Ералаш», выпуск № 38[31] Юра даайы
1991 ф Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков автордан сөзүглел

Мультфильмнерни үннелдирери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чыл Ады Роль
1977 мф Бобик в гостях у Барбоса Бобик

Фильмнерге киржилгези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1966 — Это очень, очень серьёзно… (документалдыг циклдан «Великие клоуны»)
 • 1967 — Юрий Никулин (документалдыг циклдан «Великие клоуны»)
 • 1967 — Мы идём в цирк… (документалдыг) — клоун
 • 1967 — День цирка на ВДНХ (документалдыг)
 • 1967 — Юрий Никулин (документалдыг)
 • 1974 — Пётр Мартынович и годы большой жизни (документалдыг)
 • 1978 — Сегодня и ежедневно (документалдыг)
 • 1983 — А также цирк (документалдыг)
 • 1983 — Конкурс (документалдыг) — көрүкчү
 • 1983 — Цирк нашего детства (документалдыг)
 • 1985 — Прощай, старый цирк (документалдыг)
 • 1989 — Голос памяти (документалдыг)
 • 1989 — Цирк для моих внуков (документалдыг) — кол роль
 • 1994 — Инна Гулая (ОРТ каналдың телепрограмма циклдарындан «Чтобы помнили») (документалдыг)
 • 1995 — Ожидание концерта (документалдыг)
 • 2001 — Клоун (документалдыг)

Архив кадрлары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 2001 — Памятник на Цветном (документалдыг)
 • 2005 — Юрий Никулин (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документалдыг)
 • 2006 — Михаил Румянцев (Карандаш) (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документалдыг)
 • 2009 — Великие комбинаторы (документалдыг)
 • 2009 — Замужем за гением (документалдыг)
 • 2010 — Песня самогонщиков («Спето в СССР» бөлүктен) (документалдыг)
 • 2010 — Остров невезения («Спето в СССР» бөлүктен) (документалдыг)

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Рудольф Славский, Юрий Никулин, Олег Попов. «Искусство клоунады». — М.: «Искусство», 1969, 326 с., 35 000 экз.
 • «Смешное, серьёзное, печальное» // журнал «Искусство кино», 1972, № 8
 • «Почти серьёзно» // журнал «Молодая гвардия», 1976, № 4-9
 • «Почти серьёзно…». — М.: Молодая гвардия, 1979, 576 с., 130 000 экз.
  • То же. — М.: Искусство, 1987, 576 с., 50 000 экз., суперобложка
  • То же. — М.: Терра, 1994, 1995; 576 с., 50 000 экз., суперобложка. ISBN 5-85255-603-3
  • То же. — М.: Вагриус, 1998, 576 с., 10 000 экз., суперобложка (серия «Мой 20 век») ISBN 5-7027-0732-X
  • То же. — М.: Вагриус, 2006, 608 с., 3000 экз., суперобложка (серия «Мой 20 век») ISBN 5-9697-0234-X
  • «Почти серьёзно». — М.: АСТ — Зебра Е — ВКТ, 2008, 752 с., 5000 экз. (серия «Актёрская книга») ISBN 978-5-17-055586-4; ISBN 978-5-94663-684-1; ISBN 978-5-226-00742-2
 • «10 троллейбусов клоунов». В 2 книгах. — Самара: Самарский Дом печати, 1993, 288+320 с., 50 000 экз. ISBN 5-7350-0004-7; ISBN 5-7350-0008-X
 • «Анекдоты от Никулина». — М.: Бином, 1997. — 414 с. — 100 000 экз. — Майык:Некорректный ISBN
 • «Анекдоты от Никулина. Выпуск 1». — «Респекс», 2001, 96 с., 10 000 экз. ISBN 5-7345-0245-6
 • «Анекдоты от Никулина. Выпуск 2». — «Респекс», 2001, 96 с., 10 000 экз. ISBN 5-7345-0246-4
 • «999 + 1001 анекдот от Никулина». — «Печатные Традиции», 2008, 512 с., 2000 экз. ISBN 978-5-91561-001-8; ISBN 978-5-91561-025-4

Дискография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Юрий Никулин. Товарищ Цирк. Старый клоун. Песня из к/ф «Необыкновенный отель». Колыбельная. «Мелодия», 1971 (ЕР) ГД 0002361-2, 33Д—00030009
 • Юрий Никулин. Цирк и музыка. «Мелодия», 1983 (LP) С60 20425 004
 • «Актёр и песня. Юрий Никулин». Серия: Актёр и песня. Audio CD. Дистрибьютор: Пролог-Мьюзик. 2002 г. Исполнитель. 20 треков.
 • «Актёр и песни. День победы». Audio CD. Дистрибьюторы: РАО, НААП, Первое Музыкальное Издательство, Восток. 2003 г. Треки: 1. Теплушка, 7. Новобранцы, 14. Щегол.
 • «Grand Collection. Юрий Никулин». Серия: Grand Collection. Audio CD. Дистрибьютор: Квадро-Диск. 2004 г. Исполнитель. 21 трек
 • «Радионяня. Лучшие песни». Серия: Радионяня. Audio CD. Дистрибьютор: Два Жирафа. 2006 г. Трек 18. На манеже. (авторы: музыка Юрий Никулин, текст Т. Никулина)
 • «Хиты 1960—1980-х. А нам всё равно». Audio CD. Дистрибьютор: Мелодия. 2010 г. Трек 11. А нам всё равно (песня из кинофильма «Бриллиантовая рука») Юрий Никулин
 • «Хиты 1960-х. Если б я был султан». Audio CD. Дистрибьютор: Мелодия. Если б я был султан (песня из кинофильма «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика») Юрий Никулин.
Хөгжүм тоолдары

Сактыышкын[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Юрий Никулин (кырында оң талазында) Россияның почта блогунда 2019 чылда, Россияның күрүне циригиниң 100 чылга тураскааткан (ЦФА [АН «Марка»] № 2565)

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Никулин Юрий Владимирович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.
 2. 2,0 2,1 Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.
 3. Цирк. Маленькая энциклопедия. Сост А. Я. Шнеер, Р. Е. Славский. Гл. ред. Ю. А. Дмитриев. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Советская энциклопедия», 1979. — 448 с.
 4. https://ru.openlist.wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1897)
 5. 5,0 5,1 5,2 Чазыглыг цитата: Неверный тег <ref>; для сносок :0 не указан текст
 6. Иева Пожарская. Юрий Никулин ЖЗЛ. — М.: Молодая гвардия, 2010. — ISBN 978-5-235-03387-0.
 7. Кино: Энциклопедический словарь / С.И.Юткевич. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — 100 000 экз.
 8. 8,0 8,1 Внук Юрия Никулина Юрий: «В доме у дедушки всегда должен был быть хлеб» - «ФАКТЫ»
 9. 9,0 9,1 https://profilib.net/chtenie/112468/ieva-pozharskaya-yuriy-nikulin-38.php
 10. Юрий Никулин и Татьяна Покровская. Почти полвека вместе... - Истории любви - Истории любви на сайте ИЛЬ ДЕ БОТЭ Archived 2018-08-05 at the Wayback Machine
 11. Евгения Гершкович. Московская династия: Караханы. Москвич mag. MoskvichMag (12.08.2019).
 12. Железная леди Юрия Никулина | EG.RU
 13. https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/star/25882/bio/
 14. Умерла жена Юрия Никулина Archived 2018-08-05 at the Wayback Machine
 15. https://www.vokrug.tv/article/show/yurii_nikudin_huligan_frontovik_balagur_32951/
 16. Спокойное место российского интернета для интеллигентных людей — Марат Вайнтрауб и Юрий Никулин, родственники — Неизвестный Никулин: материалы для новой книги — 1001.ru
 17. Вайнтрауб Марат Аркадьевич Archived 2019-12-08 at the Wayback Machine
 18. Внук Никулина не смог стать клоуном
 19. https://ribalych.ru/2015/02/12/semya-yuriya-nikulina/
 20. Кошмарные сны Максима Никулина о телевидении — Интервью с намёком
 21. Российское Генеалогическое Древо Archived 2013-02-25 at the Wayback Machine
 22. Интервью с М. Ю. Никулиным Archived 2012-09-24 at the Wayback Machine
 23. Сын Никулина показал семейные фотографии - Психология - WomanHit.ru
 24. Майык:Лица Москвы
 25. Указ Президента РФ от 11.12.1996 № 1670 Archived 2015-06-30 at the Wayback Machine
 26. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1980 года. См.: «О награждении орденами и медалями СССР» // «Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик». — № 9 (2031) от 27 февраля 1980 года. — Стр.149-150.
 27. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1969
 28. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 февраля 1963
 29. Распоряжение Президента Российской Федерации от 11 июля 1996 года № 360-рп «О поощрении доверенных лиц и активных участников организации и проведения выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году»
 30. Никулин Юрий Владимирович, Герой Соц. Труда
 31. Библиотека Ералаш. eralash.ru  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2018 Он айның 27. Архивтээн 2013 Тос айның 28.
 32. Хүн системаның биче телоларның MPC деп бердингеннер базазы (4434) (англ.)
 33. В Демидове открылся памятник Юрию Никулину  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2011 Он айның 10. Архивтээн 2015 Беш айның 18. Archived 2015-05-18 at the Wayback Machine
 34. Новые улицы Кургана
 35. Министр обороны России совместно с коллегами из СНГ открыл скульптурную композицию «Они сражались за Родину» : Министерство обороны Российской Федерации
 36. Внук Юрия Никулина рассказывает про интерактивный мемориал | Цифровое Наследие (ru-RU). qrmemo.ru. Хынааны 2017 Сес айның 23.
 37. В Москве появятся сквер Муслима Магомаева и улица Юрия Никулина. RuNews24.ru (16.11.2018).

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Дунина С. «Юрий Никулин». Серия: Актёры советского кино. Издательство: Бюро пропаганды советского киноискусства. Мягкая обложка, 18 с., тираж: 80 000 экз., 1966 г.
 • Актёры советского кино. Выпуск 4. — Л.: 1968.
 • С. М. Макаров «Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Серия: Мастера советского цирка. Издательство: Искусство. Твёрдый переплёт, 240 с., тираж: 25 000 экз., 1981.
 • Р. П. Соболев «Юрий Никулин». Серия: Актёры советского кино. Издательство: Союз кинематографистов СССР. Мягкая обложка, 28 с., тираж: 200 000 экз., 1981.
 • Иева Пожарская «Юрий Никулин». Серия: Жизнь замечательных людей. Издательство: Молодая гвардия. Твёрдый переплёт, 400 с., тираж: 5000 экз., 2010. ISBN 978-5-235-03387-0
 • Раззаков Ф. И. Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… — М.: Эксмо, 2012. — 416 с., ил. — (Серия «Книги Ф. Раззакова о великих артистах»). — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-53770-9
 • Росин, Александр. Клоун без грима. Глава шестая Юрий Никулин // Библиотека журнала «Флорида» −2012 г.
 • Федоренко А. С. Большая книга жизни. Юрий Никулин. — Донецк: издательство А. С. Федоренко, 2013. — 100 экз. — ISBN 978-966-2485-08-0.
 • Мягкова Лора. «Операция „Ы“ и другие приключения Вицина, Никулина и Моргунова», серия «Великие шутят» — М. «Алгоритм», 2014; 288 с.; ISBN 978-5-4438-0762-1 .
 • Ю.Никулин. «Почти серьёзно…»


Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]