Путина, Людмила Александровна

Википедия деп сайттан

Людмила Александровна Путина

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1958 январьның 6(1958-01-06)[1] (66 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Артур Сергеевич Очеретный[d] биле Путин, Владимир Владимир оглу

Людмила Александр кызы Путина (төрүмелинде Шкре́бнева, ийи дугаар ашаа-биле Очере́тная; төр. 6 январь 1958, Калининград[3], РСФСР, ССРЭ) — Россия президентизиниң Владимир Путинниң эрги кадайы[4][5], ол өгленишкенинге 30 хире чыл чурттаан[6]. 2000 чылдан 2008 чылга чедир база 2012 чылдан 2013 чылдарга чедир Россияның бир дугаар ледизи.

Эрте чуртталгазы, эртеми база албан-ажылга депшиири[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Людмила Путина аныяанда

Людмила Александр кызы Шкребнева 6 январь 1958 чылда Калининградка Калининградтың септелге-механика заводтуң ажылчыны Александр Аврам оглу(1925—2000) биле автотранспорт бүдүрүлгениң кассири Екатерина Тихон кызы Шкребневтерниң (төр. 1926) өг-бүлезинге төрүттүнген[7]. Ооң адазы Шняки көдээ суурдан укталып турган (Гарцевское көдээ суур) Стародубский район Брянск область[8]. Кады төрээн угбазы — Ольга Цомаева[9].

1975 чылда калининградтың № 8 дугаар ортумак школазын дооскан, идепкейлиг комсомол турган[10]. Школа соонда ыяк актриса апаарын шиитпирлеп алган. Эге школага-ла ол районнуң пионерлер бажыңынга драмбөгүмге бижидип алган, ооң дагдыныкчызы тус черниң актрисазы Антонина Языкова апарган, хөй эвес рольдарны Калининградтың драмтеатрынга ойнаан[11].

Почтальоннап ажылдап турган, ооң соонда — Калининградтың заводу «Торгмаш» токарь-револьверщиктиң өөреникчизи, 2 дугаар токарь разрядын алган. Хоорай эмнелгезинге санитаркалап турган, пионерлер бажыңынга драмбөлгүм удуртукчузу, аккомпаниатор, Калининград авиаотрядының иштики шугумнарның стюардессазы[11]. 1986 чылда Ленинградтың күрүне университедин дооскан мергежили филолог-романист, дипломнуң темазы — «Причастие в современном испанском языке».

1990—1994 чылдарда Ленинградтың күрүне университединиң башкылар билиин бедидер кафедразынга немец дыл башкылап турган.

Өг-бүле амыдыралы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Владимир Путин-биле ашак-кадай болчуру[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Владимир биле Людмила Путиннер ЗАГСта, 28 июль 1983

Владимир Путин-биле Ленинградка Аркадий Райкинниң концердинде таныжып алган[11]. 28 июль 1983 чылда олар өгленир Ордузунга Пётр Лавров кудумчузунга бадылажып алганнар, а куданы невский хем трамвайчике эрттирген.

2001 чылда гамбург банкирниң кадайы база Путиннерниң немец херээжен өңнүү Ирен Пичтиң ному үнген, олар 1995 чылда таныжып алганнар. «Хрупкая дружба» (нем. "Heikle Freundschaften: Mit den Putins Russland erleben") Путин ашак-кадайның амы-хуу чуртталгазының дугайында чугаалап турар, Ирен Пичтиң хайгааралдары-биле, а оон аңгыда сагыш човаары база бодалдары, ооң-биле Людмила Путина үлежип турган. Чижээлээрге, Людмила хомудап турган, Путин шивишкин делегейден шала ырадыр туттунар аазаашкынын үрээн, июль 1998 чылда кажан ФСБ-ниң баштыңы албан-дужаалынче чөпшээрешкен. «Ол аажок багай», — телефон чугаалажыышкынынга ол хараадап турган , ийи херээженнер аразынга сөөлгү харылзаа болган. «Мы больше не сможем общаться друг с другом». «Кошмарная изоляция. Не будет больше возможности путешествовать куда захотим, не будет больше возможности говорить что захотим. А я только начала жить», — Людмила үлешкен[12].

Уруглары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

28 апрель 1985 чылда ийи кижиге Мария уруу төрүттүнген[13]. Дөрт чыл, 1986—1990 чылдарда, Людмила ГДР-ге ашаа-биле чурттап база ажылдап турган, 31 август 1986 чылда оларның ийи дугаар уруу Екатерина төрүттүнген[13]. Ийи уругларны кырган-авазынга алдар кылдыр адаан: Мария Ивановна Путина биле Екатерина Тихоновна Шкребнева.

Мария биле Екатерина Путиннер петербургтуң хуу гимназиязы Петершуле (Peterschule) ханыладыр өөрениир немец дылды өөренип турган, ооң соонда ийи чыл дургузунда — Москвага Гааза аттыг школага Германияның элчин чери. 2000 чылдан айыыл чок чорук сорулга бүрүнү-биле бажың өөредилгезинче шилчээн. Оларның фитнес база ушу кичээлдериниң дугайында билдингир-дир, а оон аңгыда дылдар — олар англи, немец, француз хостуг ажыглап билир болуп турар, а Катерина оон ыңай көрей билир[14].

2003 чылда — Санкт-Петербургтуң күрүне университединиң студентилери; Мария биология-хөрзүн факультединге өөренип турган, Катерина Путина Ыраккы Чөөн чүк чурттарының төөгү кафедразын шилип алган СПбКУ Чөөн чүк факультеди база «магистр востоковедения» мергежил эртемни алган, Ыраккы Чөөн чүктуң төөгү база культура специализи ышкаш[15][16]. Мария биле Катерина Москваның күрүне университединге дээди өөредилге чериниң эртемин доосканнар[17].

Радио «Свобода»-ның парлап үндүрген албан эвес барымдаалар-биле, 15 август 2012 чылда Төп клиника эмнелге УД президента РФ Москвада Марияга оглу төрүттүнген — Людмила биле Владимир Путиннерниң уруунуң оглу[18]. 2014 чылда оглу бар болурун Марияның крёстный адазы бадыткаан, хөгжүмчү база Путинниң шаандагы өңнүү Сергей Ролдугин[19].

Декабрь 2012 чылдың байдалы-биле Путинниң ийи уруглары Москвада турар, өөренип база ажылдап турар[20][21].

2015 чылдың байдалы-биле Мария Фаассен (The New Times барымдаалары-биле, студент чылдарда Воронцова) — МКУ-нуң фундаменталдыг медицина факультединиң дооукчузу, медицина эртеминиң кандидады, эндокринология талазы-биле специалист[22]. «Состояние антиоксидантной системы крови у пациентов с акромегалией» эртем шинчилел темазының кады чогаадышкан автору. Москвада Эндокринология эртем төвүнүң ажылдакчызы болуп турар, «Альфа-Эндо» фондунуң благотворительный проектиде киржип турар, «Альфа-Групп» акшаландырып турар, сорулгазы — эндокрин система аарыглыг уругларга дуза[17].

Bloomberg биле Reuters агентилелдерниң барымдаалары-биле, Катерина 2015 чылдың байдалы-биле Екатерина Владимировна Тихонова деп аттыг болуп турар; Москваның күрүне университеди дооскан, МКУ-нуң Төп национал угаан резерв удуртукчузу, «Национальное интеллектуальное развитие» фондунуң директору (НИР), «Иннопрактика» компанияның брендизи-биле ажыглаттынып турар; ашактыг[23][24].

Чарлыры[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1 апрель 2014 чылда күрүне баштыңының пресс-секретары Дмитрий Песков чарлыры болган деп, бадыткаан[25].

Артур Очеретный-биле ашак-кадай болчуру[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Россия Федерацияның бир дугаар ледизи[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шүгүмчүлел[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Людмила Путинаны связывают с девелоперским проектом перестройки Дома князя Волконского на Воздвиженке, бо тураскаал архитектураны 2013 чылда узуткаарынга чедирген. «Рейтер» агентилелдиң парлаан чүүлү ёзугаар, указывающего на Людмилу Путину как на конечного выгодоприобретателя, чап-чаа туткан офис бажың аренда шөлдери приносит чыл санында 3—4 млн долларлар ; чүгле чаңгыс «Банк ВТБ» хөлезиниң оран-савазы 2 млн ажыг долларлар чарыгдап турар[26].

Шаңналдары биле аттары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Джордж Буш биле Людмила Путина Санкт-Петербургтуң 300-харлаан байырлалында. Петергоф, 2003

Кино боттандырары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. http://cn.ieonline.microsoft.com/knows/search?mkt=zh-cn&q=Lyudmila+Putina
 2. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22093625
 3. Биография Людмилы Путиной  (чедимчок шөлүг — төөгү). РИА Новости (2013-06-06). Хынааны 2013 Алды айның 9. Архивтээн 2013 Алды айның 10.
 4. Владимир и Людмила Путины: развод был нашим общим решением
 5. Президент РФ Владимир Путин разводится с женой
 6. Владимир и Людмила Путины официально сообщили о разводе
 7. Людмила Александровна Шкребнева (Путина) р. 6 январь 1958 — Родовод
 8. Шкребнев Александр Аврамович (чедимчок шөлүг) (чедимчок шөлүг) (чедимчок шөлүг)
 9. Чазыглыг цитата: Неверный тег <ref>; для сносок autogenerated4 не указан текст
 10. Зенькович Н. А. Астанькович Александра Георгиевна // Путинская энциклопедия. Семья. Команда. Оппоненты. Преемники. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. — ISBN 5-94850-329-1.
 11. 11,0 11,1 11,2 Агентство федеральных расследований
 12. Lyudmila Putina Once Called Her Husband a Vampire, The Moscow Times, 7 июня 2013 года.
 13. 13,0 13,1 Дочки № 1. Путин / Рита Болотская, Инга Земзаре. Собеседник, 12.08.2002
 14. Люблю! — журнал для женщин, 2005-04-06 Майык:Dead-link
 15. Рита Болотская, Инга Земзаре. Дочки № 1. Путин // Собеседник — Агентство федеральных расследований, 12.08.2002 (оригинал публикации)
 16. Тайная жизнь дочерей Путина // FLB 13.01.2011
 17. 17,0 17,1 Дочь Путина и молодой миллиардер, Радио Свобода (2015-11-11). Хынаан 15 Он бир айның 2015.
 18. Анастасия Кириленко. Как в Болгарии Путину рожали внука  (чедимчок шөлүг — төөгү). Радио «Свобода» (20.08.2012 19:29). Хынааны 2012 Сес айның 21. Архивтээн 2012 Он айның 14. Archived 2012-10-12 at the Wayback Machine
 19. Айсылу Кадыова. «Я страшно боюсь вопросов о Путине» Archived 2022-11-24 at the Wayback Machine «Вечерняя Казань», 20.03.2014
 20. Путин о происках США, акциях оппозиции и мемуарах | РИА Новости
 21. Пресс-конференция Путина: резко ответил противникам «сиротского закона», поведал о дочерях, здоровье, Сердюкове и Лужкове  (чедимчок шөлүг — төөгү). NEWSru (21 декабря 2012). Хынааны 2013 Бир айның 10. Архивтээн 2013 Бир айның 10.
 22. Сергей Канев. Первая дочь страны. The New Times (2016-02-01). Хынааны 2016 Алды айның 6.
 23. Putin’s Dancing Daughter Said to Run Fund Backed by Dad’s Allies // Bloomberg, 2015-01-30 (англ.)
 24. Bloomberg назвал дочерью Путина главу работающего с МГУ фонда // РБК, 31.01.2015
 25. В Кремле подтвердили, что Путин официально развёлся
 26. Exclusive: Putin's ex-wife linked to multi-million-dollar property business, Reuters (May 19, 2017). Хынаан 20 Беш айның 2017.
 27. Какие драгоценности накопили Людмила Путина и Светлана Медведева - Политическая жизнь России - МК  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2013 Үш айның 19. Архивтээн 2013 Үш айның 21.
 28. Медаль А. С. Пушкина на сайте МАПРЯЛ  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2011 Чеди айның 29. Архивтээн 2011 Сес айның 25. Archived 2011-08-25 at the Wayback Machine
 29. 13 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Комсомольской правды» «Лица года 2002»  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2011 Чеди айның 29. Архивтээн 2013 Үш айның 18. Archived 2013-03-18 at the Wayback Machine

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Rodovid

 1. Данные на сайте президента Российской Федерации
 2. «Люди»
 3. Агентство федеральных расследований (www.FLB.ru)
 4. Людмиле Путиной присвоено звание почётного гражданина Калининграда
 5. Жёны политиков: Людмила Путина Archived 2020-07-08 at the Wayback Machine
 6. Людмиле Путиной вручена премия имени Якоба Гримма
 7. Людмила Путина приняла участие в научной конференции в Астане
 8. C берегов Ганга в туманный Бишкек
 9. Россия и русский язык в моей жизни
 10. Фотоальбом на сайте президента России
 11. Екатерина Деева. Испытание чувств. Первая леди продолжает сдавать экзамены // «Московский комсомолец», 22.09.2002.
 12. Людмила уже не Путина. Чью фамилию теперь носит экс-первая леди (ru)  (чедимчок шөлүг — төөгү). «Собеседник» (19 января 2016). Хынааны 2016 Бир айның 25. Архивтээн 2016 Бир айның 25.

Майык:Россияның бир дугаар ледилери Майык:Владимир Путин Майык:Библиоинформация