Юпитер: Эде көрүлделер аразында ылгал

Перейти к навигации Перейти к поиску
15 байт добавлено ,  10 лет назад
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
== Ниити характеристиказы ==
[[Марс|Марстың]] ындында планета - Юпитер. Ол - Хүн системазының планеталарының эң улуу. [[Хүн (сылдыс)|Хүнден]] ыраа 777,6 млн км, 12 чылда Хүннү чаңгыс катап долганыр, диаметри Черниинден 11 катап улуг. Объем талазы-биле алыр болза оон 1312 [[Чер|Чер]] ышкаш шарларны кылып болур, ынчалза-даа массазы-биле Черден чүгле 317 катап улуг. Ол дээрге Юпитерниң тургустунган бүдүмелдери Черниинден дыка чиик болуп турарының барымдаазы-дыр.
== Юпитерниң дүрзүзү ==
Юпитерни телескоптан көөрге ооң чоогунда дөрт сылдыстар ышкаш телолар бар. Ол сылдыстар бооп көстүп турар телолар ооң [[Эдеринчи|эдеринчилери-дир]]. Телескопка ол, өске планеталар дег төгерик эвес полюстарындан чыыра идип каан чүве дег, кашпыксымаар болуп көстүр. Тургузуу, химиктиг болгаш физиктиг байдалы Черге дөмей планеталардан улуг ылгалдыг. Ооң кыры онзагай. Ында өскерлип турар дилиндек-дилиндек булуттар барын телескоп-биле көрүп болур. Үр үениң дургузунда өскерилге чок олчаан-на артып турар улуг кызыл "долбан" ышкаш чүве булуттарның составында кирип турар. Ол долбанның өңү чамдыкта кызыл, чамдыкта кара-кызыл-даа болу бергилээр болгаш хемчээли, чырыы, өңү үргүлчү хуулуп, өскерлир. Ол долбан янзы-бүрү газтардан тургустунган болуп база магат чок. Ооң дугайында тодаргай тайылбыр ам-даа чок. Юпитерниң чырып болгаш карарып көстүп турар булуттарының даштыкы каъттары доң [[Аммиак|аммиак]] үүрмектеринден бүткенин шинчилелдер бадыткаан. Булуттарның кырының температуразы -145 °С. Спектрин барымдаалап алырга, Юпитерге газ байдалда турар көвей эвес [[Метан|метан]] болгаш аммиак бар. [[Атмосфера|Атмосфераның]] кол нургулайы [[Водород|водород]], [[Гелий|гелийден]] тургустунган болгаш ооң составында өске-даа [[Полимерлер|полимерлер]] бар.
0

правок

Навигация