Чак-чак

Википедия деп сайттан

Чак-ча́к (башк. сәк-сәк, тат. чәк-чәк, каз. шақ-шақ азы шек-шек  — Майык:Нет АИ 2) — далган-биле ары чигиринден кылдынган чүүл, тюрк чоннарның кухнязынга хамааржыыр; башкирлерниң, татарларның база казахтарның национал чеми.

Белеткээри[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чак-чакты чымчак далгандан белеткээр, кызыл-тас далганындан кылган дээди сорт база чиг чуургалардан. Далган чымчак болган тудум, улам хоюг база шүүлең чак-чак боор[1]. Дараазында чиңге чолдак даянгыышчыгаштарга хевир киирер, хевири вермишель сагындырар, азы пөш тоорукчугаш хемчээлдиг шаржыгаштар, фритюрга (казанга) хаарар, ооң соонда изиг митпек чүүл-биле чаар, ары чигириниң үндезининге белеткээн.

Чемге чугула хевир киирер (часто в виде горки). Соой берген соонда долузу-биле белен. Чамдыкта ары чигирин кудар мурнунда холуксаага кадырган чимистер немээр.

Чак-чакты тооруктар, кылагар конфеталар база татар пастила-биле каастаар.

Чак-чактың хевирлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Таджик азы бухар калеве, үскен далган хевирлиг койбуң .
  • Казах хевир — шек-шек (бухарга дөмейлешкек).
  • Башкир биле татар хевирлер ылгалдыг — татар көвүктүг үскен далганга чоок (2-3 мм диаметр база 2-3 см узуну), а башкир улам улуг (хирези диаметрде 1 см база узуну 3-5 см база чамдыкта хевири шаржыгаш). Башкортостанда база Татарстанның чамдык районнарында чак-чакты оранчок улгаттыр база шөйбексимээр кылып турар, чем казанская бо чигирзиг хевирлери. Майык:Нет АИ Чак-чак албан ары чигиринге соор, ынчалза-даа сөөлгү он чылдарда Майык:Зло ак сеткилдиг эвес бүдүрүкчүлер ары чигириниң орнунга удаа-дараа чигир сиропун ажыглап турар. Ол хевирлерни чамдыкта баурсак азы тош деп адаар.
  • Лак чак-чак — представляет собой изделия из далган с ары чигири, грек тоорукту немээр. Лак чак-чактың төөгүзү бедик дагларлыг Лак районунуң Кума суурдан эгелээн
  • Кабардин зычэр’ыс — чигирзиг далгандан кылдынган чүүл, чымчак селегер чигир база ары чигири-биле чаап каан, соой берген соонда ромб хевирлиг борбактарга кезер. Шай-биле ажыглаар.

Рекордтар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Делегейде эң улуг чак-чак Казаньга чемпионат делегей бут бөмбүүнге FIFA 2018 чылда ажыдыышкынынга хевири чартык бут бөмбүүнүң бөмбүүн белеткээн. Бөмбүктүң чартык сфера диаметри 2,6 м болган, бедии – 2 метр, а вся композиция заняла площадку размером 3,5 м на 4,8 м. Бүрүткээн деңзи 4026 килограмм болган[2].
  • Ийи дугаар хемчээлдиг 1143,5 кг деңзилиг чак-чак февральда 2016 чылда Башкортостанга белеткээн, мурнундагы рекордту ашкан, Татарстанда тодараттынган[3], — 1000 кг деңзилиг чак-чак база шөлү 13,266 м2, Казань 1000-харлаан алдар кылдыр август 29-та 2005 чылда белеткээн.
  • Ранее эң улуг деңзилиг 200 кг чак-чак Башкортостанга ары чигириниң ярмарказынга Уфага 2012 чылда августта быжырган[4][5]. Чак-чак такой же массы был приготовлен во время празднования Россияның кол Сабантуйунга Томскга июньда 2014 чылда[6].

Ажыглаттынары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чак-чак — чигирзиг чем, шай азы кофе-биле ажыглаар. Бүдүнү-биле азы кезектерге кескеш салыр. Чак-чактың хуусаазы — 90 хонук.

Чак-чакты ажыглаарын,сидик көвүдээр аарыглыг азы арының ары чигири база анорексияга аллергиялыг аарыг улуска сүмелевейн турар. База, продуктының кезек тургузугларындан шыдап эрттип шыдавас улуска.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Rq