Чугаа:Туран Чурту

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Alpfa деп кижиниң чогааткан арнын эдип калдым. Ол кижи турк кижи хевирлиг. Турктар силерге чугаалап тур мен. Пантюркист идеологияны Тыва викиге таратпаңар. Меге билиглер-биле улус бажын төөретпеңер! --Көпек (обсуждение) 23:29, 24 Чеди айның 2015 (KRAT)

Көпек критикa болгaш сaлыышкын кииреринже четтирген. --Alpfa (обсуждение) 23:07, 3 Сес айның 2015 (KRAT) Aжыглакчы_чугаа:Alpfa улускa! киритикaлaрны мaнaaр мен. xостуг бижинер. чaнгыс тывaлaр эвес шупту улустaр чоннaр Тывa викиге бижинер.

"Туран дээрге тыва чоннуң өгбелериниң чурту" деп меге чүве кажан-даа биживеңер! Alpfa, ону силерге чугаалап тур мен. Тываларның өгбелери болза Алдай-Саян чуртун эжелей чуртаан самоди, кет болгаш түрк дылдыг аймактар чораан! Шаанда Туркестанга чурттап чораан иран дылдыг улус тываларның төрелдери эвес-тир! "Скиф-сибир культура" дээрге анаа улустуң материалдыг культуразының дөмейин илередип турар. Чоннуң "дылы", "хан-биле төрелдешкээ", "материалдыг культуразы" дээрге аңгы константалар-дыр! Ол константаларны холуваңар! Эрги шагда Сырдарья унуга чуртап чораан иран дылдыг аймактар биле Сибир аймактарының материалдыг культуразында дөмей чүүлдер бар болган. Ол аймактарның культуразын "скиф-сибир" деп адаан. Ынчалза-даа Сибир аймактары биле "Скифия" аймактары төрелдешкек эвес ханы өске, дылы өске! --Көпек (обсуждение) 14:38, 10 Сес айның 2015 (KRAT)

База-ла, Допчун-оол Кара-оол хамның сайтызынче шилээн айтыгны ап кааптым. Ында Допчун-оол Кара-оол Тывада "Туран" деп чер адының утказын сайгарып турар. Допчун-оол Кара-оол хам мынча деп бижип турар: "Скифтер (тураннар, хүннер) дээр чон славян, кельт, англ, сакс, түрк болгаш өске-даа чоннарның дазылы-дыр, орус, тыва чоннуң бурунгу өгбелери-дир". Ынчаар бижип болбас, мооң үстүнде "скиф-сибир" культуразы чүл ол деп чүвени бижидим. Авестада бижээн 'tūr' деп сөс анаа шаандагы чон адын айтып турар. Авестада tūiriiānąm биле Тывада 'Туран' деп сөстерни холуп болбас. Тыва хамнарны кончуг хүндүлээр мен, ынчалза-даа меге билигге сеткил-сагыжым таарышпас-тыр. --Көпек (обсуждение) 22:39, 11 Сес айның 2015 (KRAT)

Начать обсуждение страницы «Туран Чурту»

Начать обсуждение