Перейти к содержанию

Эзир (Орел) деп сылдыстар бөлүү

Википедия деп сайттан

Эзир (Орел) деп сылдыстар бөлүүнүң туружу болгаш сылдыстары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Лира биле Куу деп сылдыстар бөлүктериниң мурнуу талазында Эзир деп сылдыстар бөлүү бар. Вега, Денеб база ол сылдыстар бөлүүнүң α (альфа) сылдызы Альтаирни барымдаалап ук сылдыстар бөлүүн тып ап болур. Бо үстүнде адаан үш сылдыстар чидиг булуңу-биле мурнуу чүкче көрүнген барык-ла дең талалыг үш-булуңчукту тургузуп турар. Эзир деп сылдыстар бөлүүнде 75 хире сылдыстар бар. Оларның эң чырыы - Альтаир. Ооң чырыы 0,9 сылдыс хемчээлинге дең. Ортумак чырык элээн каш сылдыстар бар: γ (гамма) (2,8), ζ (дзета) (3,0), υ (ипсилон) (3,4) болгаш λ (лямбда) (3,6). Арткан сылдыстары оон-даа кошкак.

Эзир (Орел) деп сылдыстар бөлүү


Альтаир сылдыс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Альтаирниң үстүнде - γ (гамма), а адаанда - β (бета) сылдыстар оортан чаңгыс аай ыракта турарлар. Ону ол сылдыстар барымдаалап тып ап болр. Ол ийи сылдыстарның чырыының хемчээли 3,9 сылдыс чырыының хемчээлинге дең.
Альтаир масса болгаш объем талазы-биле Хүнден элээн улуг, изии оон артык - 8500°. Эзир деп сылдыстар бөлүүнде η (эта) сылдыс үргүлчү өскерлип турар. Ооң өскерлиишкини 7 хонук 4 шак 14 минута 20 секунда болгаш-ла солчуп турар. Ол үеде ооң чырыы 3,7 сылдыс хемчээлинден 4,4 сылдыс хемчээлинге четкилээр.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Сат М.С. Шелк невытканный (Тии чок торгу). Рассказы по астрономии. - Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1983. - 152 с.