Википедия:Амгы үеде болуушкуннар

Википедия деп сайттан

Тыва Википедияның киришкен конференциялары[вики-сөзүглелди эдер]

Москвага болуп эрткен конференция[вики-сөзүглелди эдер]

Википедияның киржикчилери.

10 айның 14-15 хүннеринде Москва хоорайның Некрасов аттыг ном санынга Россия чергелиг Вики-конференция болуп эрткен. Ол конференцияга биче буурай чоннарның дылдарын Википедия деп төлевилелинге сайзыраар болгаш ниитизи-биле интернет четкизинден билиглер алырының шаптараазын турбазының аргаларын көрүп шинчилээн. Киржикчилер чүгле Россиядан эвес, а Польша, Армения, Украина дээш аңгы-аңгы күрүнелерден келген болуп турар. Пленарлыг хуралдың ажыдыышкынын Викимедия Ру деп төлевилелдиң даргазы Станислав Козловский ажыткан. Ол бодунуң илеткелинде орус дылда википедияның сайзыралын болгаш кезек берге айтырыгларын айыткан. Амгы үеде орус википедияда 1 604 032 статья бар болуп турар. Дараазында илеткелди Арменияның төлээзи Сусанна Мкртчян болган. Ооң илеткели вики-лагерь, вики-класс дугайында болгаш аңгы-аңгы ажы-төлдү канчаан википедияга ажылдап өөредип болурунуң аргаларын туржулгазы-биле үлежип турган. Дараазында ол ютубтан канчаан вики-лагерьни сайзырадып турганының дугайында чугаалап турган. Ол туржулга киржикчилерге кончуг солун болган. Дараазында конференцияның ажылы аңгы-аңгы секцияларга чарлып чорупкан. Россияның биче-буурай чоннарының дылын сайзырадыр дугайында секцияны башкир википедияның баштыңы Рөстәм Нурыев эрттирген. Ол секцияга башкир, чечен, эрзян, бурят болгаш тыва википедистер киришкен. Башкир википедиядан вики-кырган-авайлар бодунуң туржулгазы-биле үлешкеннер. Бо чылын башкир википедияның статьялары 4000 ажа берген болуп турар. Ол болза биче-буурай чонга кончуг улуг чедиишкин деп демдеглеп турар. Тыва википедистер Тыва википедияда статьяларны канчаан экижидер болгаш кандыг аргалар-биле эки турачыларны чыып хаарып аарының айтырыгларын көдүрүп турган. Амгы тыва википедияда статьялар саны 1423 болуп турар. Конференция илеткелдер-биле кызыгаарлаттынмаан, ном санының ажылдакчылары ажылдап турар чериниң тускай болгаш ховар фондузунче экскурсияладып киирген. Оон аңгыда Вики-конференцияның организаторлары Немецкая слобода деп чараш черже чадаг экскурсияны база организастаан болуп турар. Конференцияның эрткен деңнелин бедик деп болур. Өске черлерден киржикчилер тыва дыл болгаш тыва википедияга кончуг сонуургалын көргүскен.

Конференцияже шөлүг.

Тыва дыл хүнүңге киржилгези[вики-сөзүглелди эдер]

Тыва дыл хүнү 2017 10. Википедия дугайында тайылбыр.

2017 чылдың ноябрь 1-де Тываның улусчу чогаал бажыңынга тыва дыл хүнүңге тураскааткан байырлал болуп эрткен. Тыва Википедисттер аңаа тыва Википедияның дугайында келген аалчыларга улуг мониторга көргүзүп бараалгаткан. Келген аалчылар тайылбыр кылып турар кижини кончуг таптыг дыңнааш сонуургап турар айтырыгларын салган. Тываның күрүне университединиң сургуулдары келир үеде тыва википедияже база үлүүн киирер деп күзелин илереткен. Дараазында ужуражылга Тыва Республиканың чазак даргазы Шолбан Валерий оглу Кара-оол-биле эрткен. Тыва Википедияга статьяларның көвүдээри, эки турачылар-биле ажыл болгаш бодунуң талазындан деткимчени бээрин ол чугаалаан. Дараазында Тыва Википедияның бо чыл болгаш келир чылда күүседир планнарын кылыр кылдыр оралаан.

Тыва дыл хүнү 2017 08. Чазак даргазы-биле ужуражылга.

Тыва Википедисттерниң мөөрейлерге киржилгези. 2019 чыл[вики-сөзүглелди эдер]

НП «Викимедиа РУ»-нуң «Выпускники и наставники России 2019» деп чарлаан мөөрейинге Тыва Википедияның мурнундан 6 википедисттер киржип турган. Ол мөөрейниң түңнелинде шаңналдыг черлерже 4 википедисттер кире берген.

«Выпускники и наставники (на языках народов России)» — деп #2 дугаар номинацияга

 • 9. Тос дугаар чер Nachyn Kongaa — 20 чүүлдер база 42 балл — 5 муң рубль.

«Новички» — деп #3 дугаар номинацияга

 • 2. Ийи дугаар чер Karak-Kyzyl — 20 чүүлдер база 37 балл — 10 муң рубль;
 • 9. Тос дугаар чер Ezir-Kara — 6 чүүлдер база 11 балл — 5 муң рубль;
 • 10. Он дугаар чер Donzhupp — 4 чүүл база 10 балл — 5 муң рубль.

Конкурсче шөлүг.

База ол ышкаш Тыва Википедияга чергелешкек «Россияның доозукчулары болгаш башкылары 2019 (Тыва дылга)» деп мөөрей болуп турган. Ниитизи-биле 6 википедист киришкен.

 1. Бир дугаар чер Karak-Kyzyl — 59 чүүлдер база 189 балл — 20 муң рубль;
 2. Ийи дугаар чер Nachyn Kongaa — 50 чүүлдер база 88 балл — 14 муң рубль;
 3. Үш дугаар чер Ezir-Kara — 7 чүүлдер база 15 балл — 10 муң рубль;
 4. Дөрт дугаар чер Donzhupp — 4 чүүл база 10 балл — 4 муң рубль;
 5. Беш дугаар чер Saaya Sayan — 1 чүүл база 4 балл — 2 муң рубль.

Бо мөөрейлер Тыва Википедияның төөгүзүнде бир дугаар болуп турар. Түңнелинде ниитизи-биле 122 чүүлдер бижиттинген.

Тыва Википедияның мөөрейинче шөлүг.

Тыва Википедисттерниң мөөрейлерге киржилгези. 2020 чыл[вики-сөзүглелди эдер]

"WikiGap 2020 «Выдающиеся женщины России и мира»" конкурс[вики-сөзүглелди эдер]

 • Март 8-те эгелээн WikiGap 2020 «Выдающиеся женщины России и мира» деп конкурста 3 Тыва Википедист 2 номинацияда киржип турар. Конкурстуң хуусаазы май 8-ке чедир. Киржиир күзелдиг википедисттерни кыйгырып тур бис.

Бо конкурска чедимчелиг болурун күзедим!

Бөгүн май 8 конкурстуң хуусаазы төнүп турар. Бир Тыва Википедист немежип келген. Ниитизи-биле биле бо конкурска 5 Тыва Википедист киришкен. Барык ийи ай ишти 638 хире чаа статьялар бижиттинген.

Мөөрейниң түңнелинде шаңналдыг черлерже 3 википедисттер кире берген.

«Выдающиеся женщины России (статьи на языках России)» — деп #2 дугаар подноминацияга

 • 2. Ийи дугаар чер Nachyn Kongaa — 301 чүүлдер база 311 балл — 16 муң рубль.

«Выдающиеся женщины России (новички)» — деп #3 дугаар подноминацияга

 • 2. Ийи дугаар чер Mart-ool.hovalig — 157 чүүлдер база 139 балл — 16 муң рубль;
 • 3. Үш дугаар чер Karak-Kyzyl — 52 киир санаан чүүлдер база 49 балл — 12 муң рубль.

WikiGap_2020_Russia-же шөлүг

"Вики Футболга ынак" мөөрей[вики-сөзүглелди эдер]

 • Июнь 12-ден эгелеп июль 12-ге чедир "Вики любит футбол" деп конкурсче Тыва Википедисттерни киржиирин кыйгырып тур бис.

"Вики Футболга ынак" мөөрей төнген. 3 дугаар бөлүкке — Алтай дылдар (Соңгу Кавказ база Башкир ВП аңгыда) "Европа" деп номинацияда 4 википедисттер үшкү черни (Хүлер медаль) ээлээн. "Америка" деп номинацияда чер албаан.

 • 1. Бир дугаар чер Nachyn Kongaa — 32 чүүлдер база 62 балл (Европа-23, Америка-9)
 • 2. Ийи дугаар чер Karak-Kyzyl — 20 чүүлдер база 26 балл (Европа-20)

52 чаа чүүлдер бижиттинген.

Конкурсче шөлүг

"Түрк Марафон 2020" азы "Түрк Чарыш 2020" мөөрей[вики-сөзүглелди эдер]

Түрк Чарыш 2020ч 6а 1х эгелээш, бир ай ишти болур. Киржирде түрк темага хамаарышкан чүүлдерни тускай арыннардан шилип алгаш, дараазында Фонтан деп арынга демдеглээр силер.

"Түрк марафон 2020" төнген. Ниитизи-биле 3 википедист киришкен.

 • 1. Бир дугаар чер Karak-Kyzyl — 30 чүүлдер база 142 балл
 • 2. Ийи дугаар чер Nachyn Kongaa — 16 чүүлдер база 75 балл
 • 3. Үш дугаар чер Ezir-Kara — 5 чүүлдер 25 балл

51 чаа чүүлдер бижиттинген.

Тыва Википедисттерниң мөөрейлерге киржилгези. 2021 чыл[вики-сөзүглелди эдер]

"Түрк Марафон 2021" азы "Түрк Чарыш 2021" мөөрей[вики-сөзүглелди эдер]

Түрк Чарыш 2021ч 7а 1х эгелээш, бир ай ишти болур. Киржирде түрк темага хамаарышкан чүүлдерни тускай арыннардан шилип алгаш, дараазында таблицага немээр Конкурсче шөлүг.

"Түрк Чарыш 2021" мөөрей төнген. Мөөрейге ниитизи-биле 6 киржикчи идепкейлиг киришкен.

 • 1 дугаар чер – чүүлдер база балл * 4000 руб үнелиг Озондан сертификат (30 чүүлден тура)
 • 2 дугаар чер – чүүлдер база балл * 3500 руб үнелиг Озондан сертификат (20 чүүлден тура)
 • 3 дугаар чер – чүүлдер база балл * 3000 руб үнелиг Озондан сертификат (10 чүүлден тура)
 • 4 дугаар чер – чүүлдер база балл * 1000 руб үнелиг Озондан сертификат (3 чүүлден тура)

Күжүгет Али баллдар чыскаалындан үстүкү 5 кижини немей шаңнаан:

 1. 2000 руб
 2. 1500 руб
 3. 1000 руб
 4. 1000 руб
 5. 500 руб

82 чаа чүүлдү бижиттинген.

Орус Викимедианың аалчылары[вики-сөзүглелди эдер]

Тыва Республикага 18.12.2019 чылда Викимедианың эксперттери ТывКУ-нуң студентилери-биле башкыларга кичээлди эрттирген.

ТывКУ-га кичээлче шөлүг.

Ужуражылгалар[вики-сөзүглелди эдер]

30.10.2017[вики-сөзүглелди эдер]

Тыва википедисттерниң бир дугаар чыыжы болган. Ол ужуражылгага Тыва Википедияны шимчедирин болгаш келир үеде чүнү канчаарын чугаалашкан. Ужуражылгаже 4 кижи келген.

07.06.2020[вики-сөзүглелди эдер]

7 санныг Тыва Википедистер четкиге Zoom таварыш-тыр онлайн ужуражылганы кылганнар. Аңаа WikiGap_2020_Russia деп мөөрейниң түңнелдерин чугаалажып, тиилээн киржикчилеривистиң ажылын сонуургап турган. Чер алган киржикчилерге байыр чедирип турган.

Ужуражылгада улаштыр Түрк марафон 2020 база Вики Футболга ынак деп мөөрейлер дугайында сүмележип турган. Оон база Тыва Юзергруппа дугайында боданган, 2020ч 8а 1х ындыг бөлүктү ажыдары дээш соңгулда кылырын дугурушканнар.

11.08.2020[вики-сөзүглелди эдер]

Тыва википедисттер Zoom таварыш-тыр онлайн ужуражылганы кылганнар. Аңаа Тыва Юзер бөлүк, "Ядро энциклопедии" конкурска чергелеш-тир Тыва конкурс эрттирериниң, "Выпускники и наставники России 2020", Тыванын журналисттери база солун сөткүүлдери-биле кады ажылдажылгазының, «За языки РФ»-тин Передовые практики сохранения языков народов Россиинин ийи дугаар онлайн-конференциязының дугайында сүмележип турганнар. --Agilight (обсуждение) 15:25, 8 Алды айның 2020 (+07)[харыылаар]

09.07.2021[вики-сөзүглелди эдер]

Тыва Википедистер четкиге Zoom таварыш-тыр онлайн ужуражылганы кылганнар. Аңаа Түрк марафон 2021 деп конкурстуң "Тема: Тыва Википедия: написание статей для участия в конкурсе Тюркский марафон" чугаалашканнар.

Вики-конференция 2020[вики-сөзүглелди эдер]

Вики-конференция 2020-нуң чарлалы

2020 чылдың Сентябрь 26-27 хүннеринде ээлчеглиг Россия чергелиг Вики-конференция Санкт-Петербург хоорайга болуп эрткен. Аңаа киржикчилер мага-боду-биле база четки таварыштыр киржип турган. Илеткелчилер болгаш киржикчилер чүге Россиядан эвес, а даштыкыдан база турган: Израиль, Польша.

Амир Аарони (Израиль, Викимедия фондунуң дылдар коммиссиязының кежигүнү) "Очулдурукчу херексели 3"-тү бараалгадып турду. Ында болза мобилдиг херекселдере таарымчалыг очулдурар херекселди өйлеп кииргеннер. Ынчангаш бис тыва википедистер база ону шенээр бис. Эптиг болур ужурлуг.

Илеткелдер база төрегик стол артынга чугаа солун база нарын болган. Чижээ, мөөрейлер шииткекчи эрттирикчилерниң илеткели солун болгаш тодаргай болган.

Тыва Википедия талазындан Күжүгет Али барып, "Вики-Мотивация+" деп илеткелин чугаалаан. Ооң утказы болза: амгы хөй санныг мөөрейлерниң аразынга тываларны кириштирип, мөөрей иштинге тускай номинация чарлап ажыл чорудуп турганын илеткээн.

Тываларның ол мөөрейлерге киришкени улуг деңнелге болганын конференцияның киржикчилери демдеглээн: Россия болгаш чоннар аразында чергелиг мөөрейлерниң колдуу кезиинге шаңналдыг 2-3 дугаар черлерни ап, тываларның эки деңнелге көргүскен.

"Миллениум" мөөрейи (2023 чыл)[вики-сөзүглелди эдер]

Мөөрейлер/Миллениум деп мөөрей чарлаан.