Перейти к содержанию

Мөөрейлер/Миллениум

Википедия деп сайттан

«Миллениум» марафону — шупту Википедияларга албан турар ужурлуг 1000 чүүлдү Тыва Википедияга бижиир азы чедир бижиир мөөрей-дир. Ол чүүлдерниң иштинде кижи төрелгетенниң аңгы-аңгы адырларда кол билиглериниң сүүзүнү кирген. Оларның ачызында Тыва Википедия ёзулуг энциклопедия деңнели чедер. Мөөрейни Тыва Республиканың аныяк эртемденнер болгаш специалистериниң чөвүлели эрттирип турар.

Мөөрейниң хуусаазы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мөөрейниң эгези: 2023 ч. март 30 (00:00:00 Москва үези).

Мөөрейниң төнчүзү: 2023 ч. август 25 (23:59.59 Москва үези)

Түңнелдерин чарлаары: 2023 ч. сентябрь 1.

Мөөрейниң чуруму

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Номинациялары:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
 1. «Дуржулгалыг киржикчилер аразынга мөөрей». Википедияда шагда бүрүткеттинген, дуржулгалыг авторлар аразында (8 шаңналдыг чер).
 2. «Чаа киржикчилер аразынга мөөрей». Википедияда 2022 чылдың март 30 соонда бүрүткеттинген киржикчилер (8 шаңналдыг чер).
 3. «Эртем темазын хөй чырытканы» деп тускай номинацияга эртем темазынга эң чедингир (байттар санаар) чүүлдер бижээн киржикчини аңгы шаңнаар.

Мөөрейниң дүрүмнери:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1. Мөөрейге Википедияда бүрүткеттинген киржикчилер шупту киржип болур. Россия Федерациязының хамаатылары болур ужурлуг.

2. Киржикчи бүрүзү Мөөрейге чүгле чаңгыс бодунуң адындан киржип болур.

3. Мөөрейже чүгле дараазында негелделерге дүгжүп турар чүүлдер кирип болур:

– Чаа чүүл Тыва Википедияга тыва дыл кырында 2023 чылдың март 30-ден август 25-ке чедир бижиттинген турар ужурлуг. Ол хуусааның мурнунда азы соонда бижиттинген чүүлдерни санавас;
– Бижиир чүүлдү «Шупту Википедияларга турар ужурлуг 1000 чүүл» деп даңзыдан алыр;
– Чаа чүүлдүң хемчээли 10 000 байттан[1] эвээш эвес болур ужурлуг.
– Чаа чүүлге шөлүлгелер, демдеглелдер албан киирттинген турар ужурлуг.
– Мөөрейге чүгле бо даңзыда бар чүүлдер дугайында бижиир: Шупту дылдарга бижээн турар чүүлдер

4. Мөөрейге эрги турган чүүлдү чаартып, немеп кылган чүүлдерни база санаар. Киржикчиниң чаа киирген медээзи 10 000 байттан эвээш эвес турар ужурлуг. 5. Чаа чүүлдү бижээш азы эрги чүүлдү чаарткаш, ону адаанда таблицаже мөөрейниң хуусаазының дургузунда киирип каан турар ужурлуг. Таблицаже киирбээн чүүлдер мөөрейге киришпес, санаттынмас. 6. Хары угда хөй чүүлдү немээри хоруглуг, чүге дизе кандыг-бир кижи дыка хөй чүүлдерни белеткеп алгаш, хары угда киириптерге, мөөрейниң өске киржикчилерин мегелеп турган апаар.

Баллдар салыры:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мөөрейниң жюри кежигүннери бижиттинген чүүлдүң хемчээлинче болгаш шынарынче кол кичээнгей салып, 1-ден 3-ке чедир балл салыр. 10 000 байттан эвээш болган чүүлге балл бербес.

Мөөрейниң шаңналдары:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мөөрейни Тыва Республиканың Баштыңының Грантызының акшазы-биле эрттирип турар!

Шаңналдың ниити түңү 200 муң рубль. Ийи улуг номинацияга 100-100 муң кылдыр чарган.

Номинация бүрүзүнге 8 шаңналдыг чер турар:

 1. I чер — 30 муң
 2. II чер — 20 муң
 3. III чер — 15 муң
 4. IV чер — 10 муң
 5. V чер — 8 муң
 6. VI чер — 7 муң
 7. VII чер — 5 муң
 8. VIII чер — 5 муң

«Эртем темазын хөй чырытканы» деп тускай номинацияның шаңналы — 1 хой.

Мөөрейниң түңнелдерин үндүрери:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
 1. Мөөрейниң түңнелдерин дуржулгалыг болгаш идепкейлиг википедистер үндүрер.
 2. Мөөрейниң жюри кежигүннери бижиттинген чүүлдүң хемчээлинче болгаш шынарынче кол кичээнгей салыр.
 3. Мөөрейге эң хөй баал алган киржикчи тиилээр. Баллдары деңнежи берзе, бижээн чүүлдериниң ниити хемчээлин болгаш санын барымдаалап түңнээр.
 4. «Дуржулгалыг киржикчилер аразынга мөөрейге» шаңналдыг черни чүгле 10-дан эвээш эвес чүүл бижээн киржикчи ап болур. «Чаа киржикчилер аразынга мөөрейге» Бир статья бижээш-даа шаңналдыг черже кире берип болур.
 5. Мөөрейниң дүрүмнерин хажыткан киржикчилерниң киржир эргезин казыыр.
 6. Жюриниң шиитпири өскерттинмес.
 7. Мөөрейниң түңнелдери үнүп кээрге, шаңналдыг черлер алган киржикчилерже мөөрейниң эрттирикчилери 5 хонук иштинде дыңнадып бижиир. Дыңнадыг алган соонда 10 хонук хуусаа дургузунда шаңналдарын чоргузарынга болгаш отчет кылырынга херек медээлерни чоргускан турар ужурлуг. Шаңналын алгаш, алганын бадыткап база бижиир.
 8. Бир эвес ол хуусаа дургузунда харыылавас болза, эрттирикчилерниң киржикчиниң шаңналын чоргузуп бербейн баар эргези бар. Жюриниң шиитпири-биле ол шаңналды өске киржикчилерге бериптип болур.
 9. Мөөрейниң түңнелдерин Тыва Википедияга чарлаар.

Мөөрейде киржип турар чүүлдерниң даңзызы:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чүүлдү чаяагаш, чедингир бижээш, ук арынның адаанда таблицаже боттарыңарны киирер силер (эрттирикчилерден дуза дилеп болур силер). Мөөрейге санаттынар чүүлдер ук таблицага албан турар ужурлуг. Чөптүг чүүлдер хынаарынга шаптыктавазы-биле, таблицаже чедир бижиттинмээн чүүлдерни киирбеңер.

Номинация №1: «Дуржулгалыг киржикчилер аразынга мөөрей»

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Киржикчи Чүүлдер Мөөрейге санаттынар чүүлдер саны Мөөрейге баллдары
Agilight tyv:Чижэк_чүүл  • tyv:Чижэк_чүүл2  • 0 0
Karak-Kyzyl (Мөөрейден дашкаар) tyv:Галилей, Галилео  • tyv:Ле Корбюзье  • tyv:Дюрер, Альбрехт  • tyv:Кацусика Хокусай  • tyv:Матисс, Анри  • tyv:Микеланджело  • tyv:Рафаэль Санти  • tyv:Рубенс, Питер Пауль  • tyv:Веласкес, Диего  • tyv:Уорхол, Энди  • tyv:Райт, Фрэнк Ллойд  • tyv:Абу Нувас  • tyv:Андерсен, Ханс Кристиан  • tyv:Мацуо Басё  • tyv:Борхес, Хорхе Луис  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 0
Nachyn Kongaa tyv:Пиаф, Эдит  • tyv:Кафка, Франц  • 2 4
Ezir-Kara tyv:Физика  • tyv:Атом  • tyv:Энергия  • tyv:Дүргедээшкин  • tyv:Энергияның кадагалаттынарының хоойлузу  • tyv:Электромагниттиг херелдениишкин  • tyv:Инфракызыл херелдениишкин  • tyv:Ультрафиолеттиг херелдениишкин  • tyv:Чырык  • tyv:Өң (2)  • tyv:Классиктиг механика  • tyv:Күш  • tyv:Бот-боттарынче электромагниттиг кылдыныг  • tyv:Магниттиг шөл  • tyv:Гравитация  • tyv:Бот-боттарынче күштүг кылдыныг  • tyv:Бот-боттарынче кошкак кылдыныг  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 17 50
Donzhupp tyv:Туберкулёз  • tyv:НАТО  • tyv:Оттуг даг  • tyv:Конфуций  • 4 12

Номинация №2: «Чаа киржикчилер аразынга мөөрейге»

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Киржикчи Чүүлдер Мөөрейге санаттынар чүүлдер саны Мөөрейге баллдары
Solangy9105 tyv:Үндүрүг  • tyv:Конституция  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 2 6
BuyanaBoodey tyv:Ынакшыл  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 3
Ульяна Натпит-оол tyv:Чараш  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 1 (Чедир очулдуртунмаан)
Solangy01 tyv:Слог  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 1 (ӨҢҮ чок)
Солангы95 tyv:Дисней, Уолт  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 3
Виктория Эрендей tyv: Херээжен кижи (дыка көвей орус дылда сөзүглелдер)  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 1
Оттук Кара-Сал tyv:Эр кижи  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (байттар четпес) 0
Kam098 tyv:Театр  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 1 (ӨҢҮ чок)
Шойдан Салгал tyv:Солун  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (тыва дылда эвес) 0
Byurbyu tyv:Ашока (тыва дылда эвес)  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 0
Annay Ellada tyv:Араб дыл (2)  • tyv: Бенгал дыл (2)  • tyv: Француз дыл (1)  • tyv: Турк дыл (3)  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 4 8
chashool Tandalai tyv:Амазонка  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 3
Айнаш Булчун tyv:Шоколад  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (байттар четпес) 0
Аина Монгуш tyv:Лимон  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (байттар четпес) 0
Тайана Сарыглар tyv:Яблоко  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (очулгазы колдуу чок) 0
Alan-Tos Kuular tyv:Скрипка  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (тыва дылд байттары эвээш) 0
Салбак Чалбак tyv:Тарымал тоорук  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (байттары эвээш) 0
Буяна Ооржак tyv:Ыргак-сээктер  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 0 (байттар четпес) 0
Орлан_Дамба-Хуурак tyv:Хичкок, Альфред  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • tyv:  • 1 3
Sholban Lyubov tyv:Квадраттыг деңнелгелер  • tyv:  • 0 (хуусаа соонда) 0

Жюри кежигүннер:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
 1. Agilight
 2. Karak-Kyzyl

Мөөрейниң түңнелдери

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бирги номинацияга: «Дуржулгалыг киржикчилер аразынга мөөрей» чүгле чаңгыс киржикчи Ezir-Kara 10-дан тура хөй чүүл бижээш, 50 баллга ажылын күүсеткен.

Ук номинацияга арткан шаңнал күзээн киржикчилер 10 чүүл деп негелдени күүсетпээн. Ынчангаш, Бирги номинацияга чедингир киржикчилер чогу-биле мөөрей санаттынмас деп чарлап тур бис.

Ийиги номинацияга хөй улус киришкен-даа болза, шынарлыг болгаш чедингир бижээн ажылдар көңгүс эвээш.

«Эртем темазын хөй чырытканы» деп тускай номинацияга шаңналы — 1 хойну – Ezir-Kara удуп алган, физика темазынга 17 чүүл бижээн, колдуу кезии хөй болгаш солун тайылбырларлыг болган, а сөзүглелдер болгаш терминологиязы дыка нарын деп көрдүм. Agilight (чугаа) 05:04, 30 Сес айның 2023 (+07).

- Мөөрей болдунмаан деп чарлаан болганывыста, жюри кежигүннериниң шиитпири-биле мөөрейниң негелделеринге дүгжүп турар чүүлдер бижээни дээш, "дуржулгалыг киржикчилер аразынга мөөрейниң" киржикчилерин бир бижээн чүүлү дээш 500 рубль-биле шаңнаар деп шиитпирлээн:

 1. Ezir-Kara - 17 чүүл = 8500 р.
 2. Donzhupp - 4 чүүл = 2000 р.
 3. Nachyn Kongaa - 2 чүүл = 1000 р.

- "Чаа киржикчилер аразынга мөөрейниң" киржикчилерин деткиири-биле мөөрейниң негелделеринге дүгжүп турар эки шынарлыг чүүл бүрүзү дээш 1000 р. бээр, негелделерге дүгжүп турар шынары шоолуг эвес чүүлдер дээш 500 р. бээр деп шиитпирлээн:

 1. Annay Ellada - 4 = 4000 р.
 2. Solangy9105 - 2 = 2000 р.
 3. BuyanaBoodey - 1 = 1000 р.
 4. Солангы95 - 1 = 1000 р.
 5. chashool Tandalai - 1 = 1000 р.
 6. Орлан_Дамба-Хуурак - 1 = 1000 р.
 7. Solangy01 - 1 = 500 р.
 8. Виктория Эрендей - 1 = 500 р.
 9. Kam098 - 1 = 500 р.

Karak-Kyzyl (чугаа) 17:52, 30 Сес айның 2023 (+07)

 1. Чурагайжыттынган медээниң хемчээлин «байт-биле» илеридир. Википедияда бижээн чүүлдүң байт-хемчээлин чүүл бүрүзүнүң арынында «Төөгүнү көөр» деп эгеден көрүп ап болур. Чижээ бо Эрзин кожуун дугайында чүүлдүң хемчээли 3899 байт болуп турар: https://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Эрзин_кожууну&action=history