Джампа Тинлей Вангчен

From Википедия
Jump to navigation Jump to search
Джампа Тинлей Вангчен
Төрүттүнген чылы: 1962 июньнуң 5(1962-06-05) (57 хар)
Төрээн чери:
Чурту:
Сайтызы: geshe.ru

Джампа Тинлей Вангчен (1962 июнь 5-те төр.) — геше, сарыг шажынның (буддизмниң) төвүт лама башкызы, Далай-Ламаның Россияда шажын төлээлекчилериниң бирээзи.

Намдары[edit | edit source]

Джампа Тинлей геше Индияның Майсур хоорайга төвүт дескен өг-бүлеге төрүттүнген. Школаны дооскаш Варанаси хоорайда Төп төвүт институтче (Центральный тибетский институт) кирип алган. Институтту дооскан соонда англи дылдың, төвүт дылдың, санскриттиң, философияның шастри (бакалавр) деп чадазын алган. Чаа Зеландияда « Дорчже Чанг» деп буддизм институтунга төвүт лама башкыларга очулдурукчу болуп 1984 чылдан тура беш чыл ишти ажылдаан. 25 харлыында шажын дужаалын хүлээнип алгаш гелоң (гелонг) апарган. 1993 чылда үш чыл ишти Дхарамсаланың дагларынга затворниктээн соонда, Далай-Ламаның күзели-биле, ооң шажынчы төлээлекчизи болуру-биле, Россияже чорупкан. 1994 чылдың февральда Сэра деп индияның хүрээзинге геше (буддизм философиязының доктору) деп ат алыр дээш шылгалда дужааган.

Россияда ажыл-чорудулгазы[edit | edit source]

Геше Тинлей Далай-Ламаның шажынчы төлээлекчизи болуп Россияга ажылдаан чылдарында буддизм нептергей регионнарга (Тыва, Калмыкия, Бурятия) ооң катап тургустунарынга болгаш сайзыраарынга үлүг-хууузун, дузазын хөйү-биле көргүскен. Чылдар дургузунда ооң өөреникчилери чер-черлерден көвүдеп келген болгаш түңнелинде буддизм төптери база ажыттынгылаан. 2004 чылда XIV-кү Далай-Лама Калмыкияже аалдап чорда Геше Джампа Тинлей 25 харлыында хүлээнип алганы гелоң лама сагылын дедир хүлээткен. Ол үеден эгелээш геше Тинлей бодунуң ажыл-чорудулгазын тайбың-суртаалчы болуп уламчылап турар. Өг-бүлелиг. Уруглуг.

Геше Тинлей сарыг шажынның буддизм төптериниң шажынчы удуртукчузу болуп турар, оларның иштинде Москвада Лама Цоңкапаның буддизм төвүнүң, Улан-Удэде «Ногаан Дарийги» төвүнүң, Элистада «Ченрези» төвүнүң, Кызылда «Манджушри» төвүнүң, Санкт-Петербургта «Асанга» төвүнүң, Екатеринбургта «Ваджрапани» төвүнүң, Иркутскуда «Атиша» төвүнүң, Новосибирскиде «Майтрейя» төвүнүң, Уфада «Тушита» төвүнүң, Ростов-на-Донуда «Пунцог Чопел Линг» төвүнүң, Красноярскта «Чакрасамвара» төвүнүң база Сочиде «Амитабха» төвүнүң.

Геше Джампа Тиңлей башкының Тывага кээп турда тыттырган чуруу

Шөлүглер[edit | edit source]