Лопсаң Чамзы

Википедия деп сайттан
Лопсаң Чамзы

Лопсаң Чамзы азы Лопсаӊ Гьяцо (анаа ады: Шыырап Байыр Серен оглу ) (Тыва, Тере-Хөл кожуун, Куңгуртугга, 1976 ч. төр.) - «Цеченлиң» хүрээниң Камбы-Ламазы (2014ч.11а.15 хүнден эгелеп). 2014 чылдың сентябрьда Тензин Цультим Камбы-Лама үр аарааш, чок апарган, ынчангаш Лопсаӊ Гьятсо 5 шажынчыларның аразындан чажыт соңгулда-биле тоймулаткан.

Лопсаң башкы 1976 чылда Тере-Хөл кожуунунуң Куңгуртуг сумузунга төрүттүнген. 1994 чылдан тура Кызылдың Дхарма-төвүге ийи чылдың өөредилгезин эртип турган, а ооң соонда Индияның Гомаң хүрээзинге улаштырган. 2009 чылдан тура томуйлаткан үезинге чедир Тере-Хөлдүң «Чыргалаң» хүрээзинге кол удуртукчузу (настоятель) болуп келген.

Лопсаң Чамзының (Шыырап Байырның) соңгулдага чарлаан программазынга шажын ажылдакчыларының ниити алдынып билирин, Россияның Бурган шажынныг можулары-биле база Моол-биле харылзаа тударын, чүдүкчүлер сайзырадыр кылдыр Четки (Интернетти) ажыглаарын болгаш чоннуң иштики болгаш даштыкы делегейиниң айтырыглары-биле дузалажырын кыйгырган. Бөдүүн чоннуң бидири-биле, Шыырап Байыр дыка угаанныг, чугаакыр болгаш экини күзээр башкы болуп турар.

Лопсаң Гьятсону Тыва Республиканың Кымбы-Ламазы кылдыр олуртурун 2014 чылдың декабрьда кылдыр айыткан.

Дөзүк[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. В Туве избран новый Камбы-Лама. 14.11.2014. - http://gov.tuva.ru/ Archived 2020-06-12 at the Wayback Machine