Тоолайлыг

Википедия деп сайттан

Чурттакчылыг чер

Тоолайлыг

Чурт
Почта индекзи 668020

ТоолайлыгТыва Республиканың Мөңгүн-Тайга кожуунунда суур.

Географиязы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Суур Тоолайлыг хемниң Барлык хемче кирген кезээнде турар.

Чурттакчы чону[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Н/Д[1]

Тоолайлыг сумузу, төп сууру Тоолайлыг. Ооң кыска төөгүзү. 1993 чылда өшкү болгаш сарлык өстүрери-биле "Тоолайлыг" деп колхоз тургустунган.

2000 чылда колхозтуң девискээринге 14 кыштаг, 26 өг санаттынып турган.

2002 чылда суурга 20 олуттуг эге школа-интернат, 2003 чылда фельдшер-акушерлиг пункт болгаш көдээ клуву туттунган, 2005 чылда дизельдиг электри станциязы салдынган.

2005 чылда көдээ культура төвү чаартынган.

2006 чылда "Тоолайлыг" колхозтуң чурттакчылар чыыжынга Тыва Республиканың Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг сумузун тургузарын шиитпирлээн. Ооң чурттакчы чонунуң саны 150 кижи болган, оларның аразында 23 пенсионер, 51 ажы-төл уруглар, 54 малчын бүрүткетинген. Шуптузу-ла тус чер чурттакчылары.

Аңгы-аңгы үелерде сумуну даргалап чорааны:

  • 2007-2012 чылдарда - Хомушку Эрес-оол Бады-Очурович,
  • 2012-2015 чылдарда - Хертек Доруун-оол Дыртык-оолович,
  • 2015-2017 чылдарда - Хертек Эрес Александрович,
  • амгы үеде түр када - Прокудина Вера Юрьевна.

Мал ажыл-агый талазы-биле кол угландырышкын өшкү болгаш сарлык азыралдазын сайзырадыры. Ук девискээрге чурттап чораан чон төөгүзү-биле сарлык болгаш ангор өшкү азырап чораан. Суму девискээринде чүгле сарлык азырап турар 3 арат ажыл-агыйы бүдүрүлге бар. Ниитизи-биле мал саны: өшкү-хой 5860 баш, сарлык-инек 568 баш, аъттар 51 баш.

Сөөлгү 5 чыл тургузунда мал бажы көвүдээни бүрүткетинген. Тоолайлыг сумузу Мөнгүн-Тайга кожууннуң соңгу-чөөн чүк талазында чыдар. Цаган-Шибэту болгаш Биче-Кожай сыннарының соңгу-чөөн чүк ийинде, Барлык хемниң шынаазында тургустунган. Тоолайлыг сумудан Эрги-Барлык сумуга чедир 60 км, Арзайты хемге чедир 8 км (Мугур-Аксы - Хандагайты чер оруу). Ол географтыг объектиниң шөлү 7,85 га.

Транспорт[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чедери ырак суур.

2002 чылда ниити өөредилгениң эге школазы ажыттынган. [2]


Экономика[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Суурнуң чону колдуу хой болгаш сарлык, өшкү тудуп амыдырап чоруур.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Тоолайлыг > Данные не обнаружены. Возможно, страница переименовывалась. Проверьте справочник
  2. О школе | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тоолайлыгская НОШ  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынаан 4 Тос айның 2018. Архивтээн 2018 Чеди айның 21.