Хомушку, Ольга Матпаа кызы

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ольга Матпаа кызы Хомушку

Төрүттүнген хүнү: 1961 апрельдиң 10(1961-04-10) (59 лет)
Төрүттүнген чери:
Ажыл чери:
Альма-матер:
Эртем деңнели: доктор философских наук[d]

Ольга Матпаа кызы Хомушку (төр. 10 апрель 1961, Реутов, Москва область, ССРЭ) — россий религиовед, философ база күрүне ажылдакчызы.

Философ эртеминиң доктору, доцент. Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы.[1] Тываның Күрүне Университединиң ректору (2014 чылдан).[2]

Тыва Республиканың кадрлар политиказының, эртем база өөредилге черлериниң министрниң оралакчызы, ооң соонда министрниң бир дугаар оралакчызы (2003—2007)[3], Кызыл хоорайның Хоорай төлээлекчилериниң хуралының депутады (2013 чылдан).[4] Тыва Республиканың 2 дугаар класстың күрүне чөвүлекчизи (2003)[3]

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Апрель 10да 1961 чылда Реутовога Москва областың (чамдыкта[2] төрүттүнген черин соора айтып турар Кызыл) сан эртеминиң өг-бүлезинге төрүттүнген — Зоя Васильевна биле Матпа Сумбуевич Хомушкунуң[5][6][7]. Ачазы МКОУ аспирантуразын дооскан база Тыва АССР-ниң культура министри турган.[5] Авазы сан эртемин Кызылдың № 2 школазынга башкылап турган, база Кызылдың башкы институду биле Кызылдың политехниктиг техникумунга.[5]

Кызылдың № 1 дугаар М. А. Бухтуев аттыг ортумак школаны алдын медаль-биле дооскан.[2][8]

1983 чылда М. В. Ломоносов аттыг МКУ философ факультедин дооскан база 1988 чылда ында аспирантураже кирген.[2][5] [7]

19831988 чылдардаТываның дыл, чогаал база төөгү эртем-шинчилел институдунуң биче эртем ажылдакчызы.[5]

1992 чылда М. В. Ломоносов аттыг МКУ эртем чадазы алыры-биле киирген диссертация философ эртеминиң кандидадын камгалаан темазы «Эволюция биле амгы шажынчы байдал Тывада» (Тускай эртем 09.00.06 — эртем атеизими, религия).[5] [2]

19922002 чылдардаКызылдың күрүне башкы институду/Тываның күрүне университединиң философия кафедраның доцентизи.[2][5] Амгы үеде Кызылдың башкы институдунуң Тываның күрүне университединиң философия кафедраның профессору болуп турар, база кафедрада ажыглаттынып турар философ клувун удуртуп турар.

2002 чылдан[9] — Россия Федерациязының Юстиция министерствозун Удуртур Тыва Республикага Эксперт чөвүлелиниң боттандырар күрүне чүдүлгелер шинчилээр экспертизазының кежигүнү.[10]

Январь 2003 чылдан 2007 чылга чедир — Тыва Республиканың кадрлар политиказының, эртем база өөредилге черлериниң министрниң оралакчызы, ооң соонда министрниң бир дугаар оралакчызы.[2][3][5]

2006 чылда РАГС при Президенте РФ эртем чадазы алыры-биле киирген диссертация философ эртеминиң докторун камгалаан темазы «Саян-Алтай чоннарның шажынчы синкретизими» (Тускай эртем 09.00.13 — религиоведение, антропология философиязы, философия культуразы).[2][5] Эртем сүмелекчизи — төөгү эртеминиң доктору, профессор Е. С. Сафронова. Официалдыг оппонентилер — философ эртеминиң доктору, профессор В. С. Глаголев философ эртеминиң доктору, профессор З. А. Тажуризина, төөгү эртеминиң доктору, улуг эртем ажылдакчызы В. И. Корнев. Кол организация — Тываның күрүне университеди.

20072014 чылдарда — Тываның күрүне университединиң эртем ажылынга база улустар аразының харылзаазынга проректору.[2][5]

Январь 2014 чылдан — Тываның күрүне университединиң ректору.[2]

Каттышкан диссертация чөвүлелиниң Д 999.029.02 Сибир федералдыг университет биле Тываның Күрүне Университединиң дарганың оралакчызы.[11]

Эртем журналы «Тываның күрүне университединиң дыңнадыкчызы» редакция чөвүлелиниң даргазы.[12]

Электроннуг эртем журналы «Тываның чаа шинчилелдери» редакция коллегияның кежигүнү.[5]

Эртем-практиктиг рецензия бижиир журнал «Техниктиг эстетика база дизайн академияның ажылдары» редакция чөвүлелиниң кежигүнү.[13]

Тываның Регионалдыг килдистиң Бүгү россияның политиктиг партиязы «Чаңгыс демниг Россия» Регионалдыг Политиктиг чөвүлелдиң кежигүнү, «Чаңгыс демниг Россия» фракцияның кежигүнү.[6]

Религиоведениеге, шажын философиязынга, культурологияга, этносоциологияга 60 ажыг эртем ажылдарының автору.[5]

Өг-бүлези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Улуг угбазы — Галина, химия эртеминиң кандидады, Обнинск хоорайда эртем ажылы кылып турар.[7]

Ашаа — Виктор Иванович Большаков, Тыва Республиканың Пенсия фондузу удуртур ажылдакчызы.[7]

Уруу — Настя, школаны алдын медаль-биле дооскан, М.В. Ломоносов аттыг МКУ доозукчузу, ашактыг, ашаа-биле Улан-Удэде чурттап турар.

Оглу — Алексей, ортумак школаның өөреникчизи.[7]

Саналдар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2005 чылда религиоведтер биле шажын социологтары «Тывада үш бедик профессионалдыг религиовед ажылдап турар — христиан шажынга Ольга Матпаевна Хомушку, хамнаар чорукка Татьяна Алексеевна Ондар, сарыг-шажынга Марина Васильевна Монгуш», хөй-ниити эгелерге эксперт бооп секторнуң баштыңчызы удур-дедир харылзааны ниитилел шимчээшкиннери-биле дузалажып турган, Тыва Республиканың Администрациязында В. Ч. Монгуш «угаап шилээн политиканы тургузарынга» политиктиг партиялар база шажынчы организациялар С. Б. Филатов биле Р. Н. Лункин деп демдеглээннер.[14]

Эртем ажылдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Диссертациялар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Монографиялар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Өөредилге номнары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Хомушку О. М. Основы культурологии. Методическое пособие. — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 1994.
 • Хомушку О. М. История мировой культуры: Учебное пособие. Ч. 1. — Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1996.
 • Хомушку О. М., Качан И. Б., Чанзан М. А. Культурология. Методико-библиографические материалы. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 1997.
 • Хомушку О. М., Качан И. Б., Чанзан М. А. Библейские образы в изобразительном искусстве. Методическая разработка. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 2001.
 • Хомушку О. М. Религия в Туве: история и современность. Учебно-методическое пособие. — Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2004.
 • Абаев Н. В., Хомушку О. М., Бичелдей У. П. Буддизм в Центральной Азии : история, основы учения и культура: учебное пособие / Абаев Н. В., Хомушку О. М., Бичелдей У. П. ; ФГБОУ ВПО "Тувинский гос. ун-т", Лаб. "кочевых" цивилизаций ТувГУ. — Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2013. — ISBN 978-5-91178-073-9.

Чүүлдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

орус дылда
 • Хомушку О. М. Некоторые методологические аспекты исследования состояния религиозности (на примере Тувинской АССР) // Атеизм, религия, культура, личность. — Уфа, 1990.
 • Хомушку О. М. К вопросу об эволюции религиозности в Туве // Проблемы русской духовности и современность: Материалы региональной научной конференции. — Хабаровск: Изд-во ХГПИ, 1993.
 • Хомушку О. М. Влияние православия и местных религиозных традиций на формирование ценностных ориентации личности // Актуальные проблемы национального образования в республике Тува: Материалы научно-практической конференции. — Кызыл: Изд-во КГПИ, 1993.
 • Хомушку О. М. Мифологические представления шаманства в социокультурном развитии // Материалы I тувинско-американского семинара учёных-шамановедов и шаманов. — Кызыл: Изд-во Гослицея Республики Тыва, 1994.
 • Хомушку О. М. История религии Тувы как фактор духовного развития личности // Инновации в учебно-воспитательном процессе школы и вуза: Материалы научно-методической конференции. — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 1996.
 • Хомушку О. М. Проблемы духовности и эволюция религиозности в Туве // Современные образовательные стратегии и духовное развитие личности: Материалы Всероссийской научной конференции. — Томск: Изд-во ТГПУ, 1996.
 • Хомушку О. М. Православие и местные религиозные традиции // Исторические судьбы православия в Сибири: Материалы научной конференции. — Иркутск: ИрГТУ, 1997.
 • Хомушку О. М. Религия и религиозность населения Тувы // Людина и свит. — 1997. — № 7.
 • Хомушку О. М. Религиозные традиции тувинцев как канал передачи и носитель этнокультурной информации: современное состояние // Устойчивое развитие малых народов Центральной Азии и степные экосистемы: Сборник трудов 5 Убсунурского международного симпозиума 7 июля-3 августа 1997 г.. — Кызыл, М.: Изд-во Слово, 1997. — Т. 2.
 • Хомушку О. М. Традиционные религиозные верования тувинцев // Человек в системе социокультурных отношений. — М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1997. — Вып. З.
 • Хомушку О. М. Религия, культура и проблемы духовности // Материалы научно-методической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. А. Пальмбаха. — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 1998.
 • Хомушку О. М. Протестантские организации в Туве: современное состояние // Протестантизм в Сибири: Материалы международной научной конференции (Омск, 26-28 мая 1998 г.). — Омск: Изд-во Полиграф, 1998.
 • Хомушку О. М. Современные проблемы религиозности в Туве // Круг знания: Научно-информационный сборник. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 1998. — Вып. 1.
 • Хомушку О. М. Особенности государственно-церковных отношений в Туве (1944-1990 гг.) // Круг знания: Научно-информационный сборник. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 1998. — Вып. 1.
 • Хомушку О. М. Первый всетувинский съезд лам (буддийский собор) // Башкы. — 1998. — № 2.
 • Хомушку О. М. Религиозная ситуация и проблемы духовного воспитания детей и юношества // Дети Тувы на пороге XXI века: Материалы научно-практической конференции. — Кызыл: Изд-во Эне-Созу, 1999.
 • Хомушку О. М. Особенности религиозной ситуации и государственно-церковных отношений в Республике Тыва // Российское законодательство о свободе совести в 80-90 гг XX в.: теоретические споры, реформирование правовых основ, практическая реализация законодательных актов. — М.: Институт религии и права, 1999.
 • Хомушку О. М. Перевод книги «История Тары. (Золотое ожерелье)» тибетского йогина Таранатхи в свете возрождения духовной культуры в Туве // Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 55-летию добровольного вхождения Тувы в состав России (Кызыл, 20 сентября 1999 г.). — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 1999.
 • Хомушку О. М., Абаев Н. В., Хертек Л. К. О роли религии в этнокультурной истории народов Центральной Азии и некоторых проблемах духовно-культурного возрождения Тувы // Круг знания: Научно-информационный сборник. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 1999. — Вып. 2.
 • Хомушку О. М. Республика Тува: конфессиональный фактор в геополитике // Становление и развитие науки в Туве: Материалы международной конференции, посвященной 70-летию тувинской письменности (Кызыл, 12-14 сентября 2000 г.). — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2000.
 • Хомушку О. М. Влияние конфессионального фактора на геополитические процессы в регионах Центральной Азии (на примере Республики Тыва) // Международные отношения на постсоветском пространстве / Под ред. И. Д. Звягельской, Н. А. Косолапова; Моск. обществ. науч. фонд. — М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2000. — (Российские общественные науки: Новая перспектива. Вып. 17). — 500 экз.
 • Хомушку О. М. К характеристике религиозной ситуации в Республике Тыва // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень. — М.: РАГС, 2000. — № 3.
 • Хомушку О. М. Религиозная ориентация населения Республики Тыва: социологический срез // 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне: Материалы научно-практической конференции. — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2000.
 • Хомушку О. М. Религиозная ситуация в национальных регионах России: Республика Тува // Диа-логос. Альманах. — 2001.
 • Хомушку О. М. Межконфессиональные отношения в Республике Тыва (по материалам социологических исследований) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень. — М.: РАГС, 2001. — № 4.
 • Хомушку О. М. Влияние религии на этнокультурные и этнополитические процессы в республике Тыва // Человек-культура-общество: Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию воссоздания философского факультета в структуре МГУ имени М. В. Ломоносова 13-15 февраля 2002 г.. — М.: Изд-во МГУ, 2002.
 • Хомушку О. М. Этноконфессиональные факторы международной миротворческой деятельности буддийской сангхи Республики Тыва // Материалы Российской научно-практической конференции 22-23 мая. — Пермь: Изд-во ПГТУ, 2002. — Т. 1.
 • Хомушку О. М. Некоторые аспекты религиозного синкретизма в Туве // Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы III Российского философского конгресса. — Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2002. — Т. 2.
 • Хомушку О. М. Религиозно-синкретические аспекты в экологической культуре тувинцев // Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-азиатского региона: Материалы I международной научно-практической конференции 23-28 сентября 2002 г.. — Кызыл: Изд-во ТувИКОПР СО РАН, 2003.
 • Хомушку О. М. Проблемы возрождения духовности и ценностные ориентации молодежи Республики Тыва // Материалы съездов межрегионального общественного движения «Сибирский Народный Собор». — Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2003. — Вып. 1.
 • Хомушку О. М. Религия в Туве: от ТНР до современности // Россия и Тува: 60 лет вместе: Материалы научно-практической конференции. Ч. 1. — Кызыл: Изд-во Аныяк, 2004.
 • Хомушку О. М. К вопросу о традиционных религиозных верованиях народов Саяно-Алтая и проблемах религиозного синкретизма // «Ак Дьанг» (Белая Вера) — бурханизм на Алтае: взгляд через столетие: Материалы научной конференции, посвященной 100-летию событий в долине Теренг. — Горно-Алтайск, 2004.
 • Хомушку О. М. Сакральные образы в системе культуры Саяно-Алтая // Россия и Тува: 60 лет вместе: Материалы научно-практической конференции. Ч. 2. — Кызыл: Изд-во Аныяк, 2004.
 • Хомушку О. М. Взаимоотношение государства и религии в Республике Тува: некоторые аспекты развития законодательства о свободе совести // Экономика и право: Сборник научных и методических материалов. — Абакан, 2004. — № 4.
 • Хомушку О. М. Религии Тувы // Религия и право. — 2004. — № 4.
 • Хомушку О. М. Традиционные религиозные верования народов Саяно-Алтая и проблемы религиозного синкретизма // Религиоведение. — 2005. — № 1. — С. 14—22.
 • Хомушку О. М. Роль духовного фактора в формировании здорового образа жизни населения Республики Тыва // Образ жизни — фактор здоровья: Сборник научных статей. — Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2005.
 • Хомушку О. М. Мировые религии и автохтонные верования народов Саяно-Алтая // Философия и будущее цивилизации: Материалы IV Российского философского конгресса. — М.: Изд-во Современные тетради, 2005. — Т. 2.
 • Хомушку О. М. Социологические аспекты мировоззренческой ориентации верующих в контексте перспектив развития буддизма в Туве (по материалам социологического опроса участников Первого учредительного съезда буддистов Республики Тыва) // Круг знания: Научно-информационный сборник. — Кызыл: Изд-во Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина, 2005. — Вып. 3.
 • Хомушку О. М. Добуддийские архетипы в мировоззрении народов Саяно-Алтая // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов: Материалы УП Международной конференции (Кызыл, 19-23 сентября 2005 г.). — Кызыл: Изд-во ТувИКОПР СО РАН, 2005. — Т. 2.
 • Хомушку О. М. К вопросу о проявлении религиозного синкретизма в литературе народов Саяно-Алтая // Методологические проблемы изучения истории литератур народов Сибири: Материалы Региональной научной конференции. — Кызыл: Изд-во Аныяк, 2006.
 • Хомушку О. М. Буддийские и добуддийские культы народов Саяно-Алтая как социально-психологический феномен // Мир психологии. — 2006. — № 1. — С. 161—170.
 • Хомушку О. М. Шаманизм как основа традиционного мировоззрения народов Сибири в современном обществе // Религия и право. — 2006. — № 1-2. — С. 5.
 • Хомушку О. М. Особенности традиционного мифологического мышления народов Саяно-Алтая // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. — Кызыл: ТывГУ, 2009. — Т. 1, № 1. — С. 13—20.
 • Хомушку О. М. Ассимиляция автохтонных религиозных культов народов Саяно-Алтая с буддийскими культами // Вестник Тувинского государственного университета. «Социальные и гуманитарные науки». — Кызыл: ТывГУ, 2010. — № 1. — С. 22—29. — ISSN 2072-8980.
 • Хомушку О. М. Межконфессиональное пространство современной России: проблемы и перспективы // Вестник Тувинского государственного университета. «Социальные и гуманитарные науки». — Кызыл: ТувГУ, 2011. — № 1. — С. 19—35.
 • Хомушку О. М., Кыргыс З. К., Хомутку А. М. Роль культурных традиций в системе духовного воспитания личности у народов Саяно-Алтая // Сибирский педагогический журнал. — Новосибирск: НГПУ, 2011. — № 11. — С. 131—135. — ISSN 1813-4718.
 • Хомушку О. М., Дубровский Н. Г. Религиозная ситуация и проблемы организации процесса физического и духовно-нравственного воспитания молодёжи // Сибирский педагогический журнал. — Новосибирск: НГПУ, 2012. — № 1. — С. 198—200. — ISSN 1813-4718.
 • Сидоров Л. К., Хомушку О. М., Ооржак Х. Д., Беловолова С. П. Экспериментальное обоснование введения народных средств физической культуры в учебный процесс основной школы // Сибирский педагогический журнал. — Новосибирск: НГПУ, 2012. — № 1. — С. 253—257. — ISSN 1813-4718.
 • Хомушку О. М. Саяно-Алтайская трихотомическая структура архаической картины мира и проблемы тенгрианства // Вестник Тувинского государственного университета. «Социальные и гуманитарные науки». — Кызыл: ТувГУ, 2012. — № 1. — С. 22.
 • Хомушку О. М. Религиозные традиции народов Саяно-Алтая как фактор формирования этноэкологической культуры // Мир науки, культуры, образования. — 2013. — Т. 43, № 6. — С. 489—492. — ISSN 1991-5497.
 • Хомушку О. М. Тенгрианство как форма традиционного мифологического мышления народов Саяно-Алтая // Материалы II международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 100-летию единения России и Тувы и в рамках реализации мероприятий Программы развития деятельности студенческих объединений. ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова». г. Кызыл, 26-30 июня 2014 г.. — Кызыл: ТувГУ, 2014.
 • Хомушку О. М. Тенгри и бурханы: традиционное мировоззрение тувинцев // Родина. — 2014. — № 7. — С. 37—39. — ISSN 0235-7089.
өске дылдарда

Рецензиялар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Эртем редакциязы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Экология и этноэкологические традиции народов Центральной Азии : материалы Регионального научного семинара, 30 июня - 3 июля 2009 г. / отв. ред. Хомушку О. М.. — Кызыл: Тывинский гос. ун-т, 2009. — ISBN 978-5-91178-039-5.
 • Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая : материалы I-й Межрегиональной научно-практической конференции для молодых ученых, аспирантов и студентов, 30 июня - 3 июля 2009 года / отв. ред.: Хомушку О. М.. — Кызыл: Тывинский гос. ун-т, 2009. — ISBN 978-5-91178-037-1.
 • Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся школ и студентов средних и высших учебных заведений Республики Тыва: материалы 1 Республиканской научно-практической конференции (21-22 октября 2011 г.) / редкол.: Хомушку О. М. и др.. — Кызыл: ТывГУ, 2011. — ISBN 978-5-91178-059-3.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Указ Председателя Правительства РТ от 12.04.2011 № 50 «О присвоении почетного звания „Заслуженный деятель науки Республики Тыва“ Хомушку О.М.» // «Шын». № 49.30.04.2011
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Тувинский госуниверситет возглавит Ольга Хомушку // Сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», 23.01.2014
 3. 3,0 3,1 3,2 Указ Председателя Правительства РТ от 16.09.2003 № 371 «О присвоении квалификационных разрядов государственным служащим Республики Тыва» (чедимчок шөлүг)
 4. В новом хурале представителей Кызыла из 26 мандатов 24 получит «Единая Россия», по одному – КПРФ, «Справедливая Россия» // Сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», 12.09.2013
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 Поздравления с днем рождения Ольге Хомушку! // «Новые исследования Тувы», 10.04.2012
 6. 6,0 6,1 Хомушку Ольга Матпаевна // Официальный сайт Тувинского Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Лачугина, 2010.
 8. История школы // Официальный сайт СОШ №1 имени М. А. Бухтуева
 9. Указ Председателя Правительства Республики Тыва от 05.12.2002 г. № 202 «О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы и о составе Экспертного совета при Председателе Правительства Республики Тыва»
 10. Приложения к Приказу Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва от 15.06.2009 г. № 118 Положение об Экспертом совете по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва
 11. Приказ Минобрнауки РФ от 06.08.2015 № 907/нк «Об объединённом совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет»»
 12. О журнале (чедимчок шөлүг) // Официальный сайт Тувинского государственного университета
 13. Профессор ТувГУ Ольга Хомушку вошла в редакционный совет научного дизайнерского журнала // Сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», 21.10.2013
 14. Филатов, Лункин, 2005, с. 313.

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]